Zaproszenia

Wykład otwarty i debata

W najbliższy wtorek (7 czerwca) Biblioteka IEiAK UJ ma przyjemność zaprosić na otwarty wykład dr Jerzego Baradzieja „Etyczne aspekty pracy antropologa”

Spotkamy się w naszej Czytelni w godzinach 14.00-16.00

Za potwierdzoną obecność na spotkaniu można otrzymać 1 punkt ECTS

Szkoła letnia

ENRS ogłasza nabór do szkoły letniej „In Between?” Tegoroczną edycję projektu, która odbędzie się w dniach 6-16 lipca, rozpoczną trzydniowe warsztaty w Warszawie. W programie znajdą się wykłady na temat antropologii i historii mówionej oraz praktyczne zajęcia z tworzenia i produkcji podcastów. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy podzielą się na trzy grupy i wyruszą na wizyty studyjne na pogranicze niemiecko-francuskie, słoweńsko-włoskie i czesko-polskie. Podczas tygodniowych wizyt studyjnych zespoły zapoznają się z historią i specyfiką odwiedzanych terenów: wezmą udział w wycieczkach, spotkają się ze znawcami regionu i przeprowadzą rozmowy z członkami lokalnych społeczności. Wyniki badań studenci przedstawią w formie podcastów.

Do udziału w szkole letniej „In Between?” zapraszamy studentów kierunków artystycznych i humanistycznych: antropologii, dziennikarstwa, etnografii, historii, kulturoznawstwa, socjologii, studiów regionalnych i kierunków pokrewnych. Kandydaci proszeni są o wypełnienie zgłoszenia Warunkiem uczestnictwa jest znajomość angielskiego, dodatkowym atutem będzie znajomość języka wybranego regionu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 kwietnia 2022 r. Udział w szkole letniej „In Between?” jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty przyjazdu do Warszawy i powrotu do miejsca zamieszkania.

www.facebook.com

Konferencja naukowa

Muzeum w Gliwicach, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Instytut Historii UJ oraz Grupa Badawcza Homo(Lab)orans mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Praca: dziedzictwo, doświadczenie, środowisko, tożsamość, która odbędzie się 9-10 czerwca 2022 r.

Praca jest istotną kwestią społeczną, polityczną i kulturową, łączy problemy ważne dla współczesności, takie jak: nierówności, migracje, ubóstwo i dobrobyt, eksploatacja środowiska naturalnego. W sferze publicznej dominuje pogląd, że w ciągu ostatnich dwóch stuleci praca bardzo się zmieniła: z działalności towarowej w działalność produkującą przedmioty niematerialne. Praca przekształca się, jednak w znacznie mniej liniowy sposób: praca niematerialna nie zastępuje pracy przemysłowej – kombinacje obu praktyk były obecne i istnieją zarówno w dawnych, jak i współczesnych miejscach pracy; deindustrializacja różnych regionów globu zbiega się z industrializacją innych, natomiast prekaryzacja pracy na Zachodzie i w krajach postsocjalistycznych zwróciła uwagę na wszechobecną prekarność pracy w innych regionach. Rozprzestrzenianie się technologii cyfrowych i ekspansja transnarodowej sieci produkcji zmieniają pracę na całym świecie, ale efekty tego są odmienne w różnych częściach globu. Wraz z tymi procesami obserwujemy różne formy (nie)widzialności pracy, które prowokują pytania m.in. o cielesny wymiar pracy, jej społeczne konsekwencje, zaangażowane aktorki/aktorów, przemiany krajobrazu. Do udziału w konferencji zapraszamy badaczki/badaczy nauk humanistycznych i społecznych na każdym etapie kariery naukowej oraz praktyczki/praktyków dziedzictwa. Termin nadsyłania propozycji wystąpień mija 13 lutego 2022 roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zawartymi w załączonym Call for Papers