Prace Etnograficzne

Informacje ogólne

Celem naszego pisma jest prezentowanie prac i wyników badań etnologów i antropologów z Polski oraz zza granicy. Publikujemy po polsku, angielsku i rosyjsku. Zapraszamy do nadsyłania artykułów oraz współpracy przy kolejnych numerach "Prac Etnograficznych".

Zeszyty Naukowe wychodzą od roku 1963. Od początków wydawnictwo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego.

Strona internetowa czasopisma

Pierwotna forma: on-line

Liczba punktów przyznanych czasopismu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r.): 70

ISSN 0083-4327

Redaktor naczelna: Stanisława Trebunia-Staszel (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Zastępca redaktor naczelnej: Łukasz Sochacki (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Sekretarz redakcji: Anna Barbasz-Bielecka (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Członkowie komitetu redakcyjnego:
Monika Golonka-Czajkowska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Katarzyna Maniak (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Hana Cervinkova (Maynooth University, Irlandia)
Nicolette Makovicky (University of Oxford, Wielka Brytania)
Rajko Muršič (University of Ljubljana, Słowenia)

Przewodniczący Rady naukowej: Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Rada naukowa:
Olga Belova (Rosyjska Akademia Nauki, Moskwa)
Monika Baer (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Аleksаndаr Bošković,(Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
Marta Botiková (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja)
Sébastien Boulay (Université Paris Descartes, Francja)
Gérald Gaillard  (Université des Sciences et Technologies de Lille, France)
Anna Horolets (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Zbigniew Libera (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Miroslava Lukić Krstanović (Serbska Akademia Nauk)
Aleksandr Musin (Rosyjska Akademia Nauki, St. Petersburg)
Antoaneta Olteanu (Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia)
Soumendra Mohan Patnaik (Uniwersytet w Delhi, Indie)
Tomasz Rakowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Leonardo Schiocchet (Austriacka Akademia Nauk)
Unnur Dís Skaptadóttir (Uniwersytet Islandzki, Islandia)
Jaro Stacul (Memorial University of Newfoundland, Kanada)
Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Miroslav Válka (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Republika Czeska)

Call for Papers | December 31st, 2021

The editors of the annual journal Etnographies invites submissions for the thematic issue focused on conflicts of memory.

Considering currently discussed phenomena of the „archive fever” (Derrida), memory boom and „difficult heritage” (Macdonald), this topic calls for in-depth methodological reflection and discussion among researchers working on various forms of experiencing the past. Since the problem of memory conflicts is very broad, we suggest to focus on three main issues. What sort of relations exist between the fact and primary experience (Koselleck) and the image generated by memory in its various forms (individual memories And social memories – family, regional, national, generational, environmental, gender, class, etc.)? What conditions are contributory to the emergence and extinction of memory conflicts, and what affects their dynamics? How to study the conflict areas of social life in order to maintain the standards of professional ethics and at the same time avoid epistemic paralysis, especially in the context of the current discussions on engagement and social usefulness of anthropology?

We invite researchers representing various disciplines, who deal with above-mentioned issues, to submit papers devoted to both theoretical considerations on memory conflicts and case studies presenting the results of research conducted on this topic. All proposals for this special issue should be submitted in English.

The deadline for submitting articles is March 31st, 2022.

For more information please see our page: www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne

In case of doubt, please write to the following address: prace.etnograficzne@uj.edu.pl