Konferencja "Dziedzictwo kulturowe Europy"

W dniach 15-17 maja 2013 roku odbyła się konferencja "Dziedzictwo kulturowe Europy - mity, stereotypy, tożsamość (Polska, Rumunia, Ukraina, Białoruś)" - wynik współpracy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ oraz Instytutu Kultury UJ (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej).

Zamiarem organizatorów była dyskusja nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem, które staje się jedną z najczęściej podejmowanych kwestii w Europie w związku z faktem, iż procesy globalizacji powodują homogenizację kultur i odchodzenie wielu tradycji w niepamięć, gdy jednocześnie wzrasta liczba dofinansowywanych projektów w obszarach dziedzictwa, co rodzi wtórną folkloryzację i jego sztuczne wskrzeszanie oraz mityzowanie "list dziedzictwa", na które wpisuje się wszystko, co w jawi się jako "archaiczne". Obrady były okazją, by odwołać się się do wspólnego doświadczenia trzech krajów – Polski, Rumunii i Ukrainy. W przyszłości przewidywana jest organizacja kolejnych konferencji poświęconych tej problematyce, ze szczególnym uwzględnieniem krajów, w których dziedzictwo wciąż nie jest odpowiednio chronione (m.in. Mołdawia, Gruzja, Białoruś).

fot. Archiwum IEiAK UJ

Biuletyn informacyjny