Seminaria prof. Marka Gottdienera

W dniach 6-17 maja 2013 roku odbył się w Instytucie cykl seminariów pod tytułem Contemporary Cultural Studies: A Socio-Semiotic Approach, które poprowadził prof. Mark Gottdiener (College of Arts and Sciences, University at Buffalo, The State University of New York, USA).

 

Organizatorzy/sponsorzy seminarium
Projekt "Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie: Społeczeństwo - Technologie - Środowisko"
Europejski Fundusz Społeczny (UE)
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Data opublikowania: 22.04.2013
Osoba publikująca: Artur Sekunda

Biuletyn informacyjny