"Górale podhalańscy w oczach niemieckiego okupanta"

Stanisława Trebunia-Staszel

"Lud zdolny do życia" Górale podhalańscy w oczach niemieckiego okupanta

Biblioteka Kontekstów | Warszawa | 2019

**

Książka "Lud zdolny do życia" Górale podhalańscy w oczach niemieckiego okupanta dotyczy złożonych losów Podhala w okresie II wojny światowej. Autorka podejmuje trudny i mało znany dotąd temat nazistowskich badań rasowych i etnograficznych prowadzonych w tym regionie przez pracowników Institut für Deutsche Ostarbeit. Sięgając do odkrytych w ostatnich latach materiałów archiwalnych stara się prześledzić i rozpoznać na nowo zagadnienia związane z polityką etniczną niemieckiego okupanta wobec mieszkańców Podhala, zwracając także uwagę na inne kwestie, jak np. problem uwikłania nauki w zbrodniczą politykę Trzeciej Rzeszy. Autorka w swej pracy nie poprzestaje jedynie na analizie materiałów archiwalnych. Oddaje głos także najstarszym mieszkańcom Podhala, którzy jako kilkuletnie dzieci poddani zostali opresyjnej akcji nazistowskich badań. Przywołuje ich relacje, przybliżając zapamiętane z okresu wojny przeżycia i doświadczenia.

Biuletyn informacyjny