Aktualizacja listy MNiSW

Miło nam poinformować, że "Prace Etnograficzne. Zeszyty Naukowe UJ" uzyskały 40 punktów na liście czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r.). Zapraszamy do nadsyłania Artykułów, Recenzji, Refleksji i Raportów z badań terenowych, Komentarzy oraz Foto-esejów. Materiały do publikacji przyjmowane są przez cały rok.

**

We are pleased to inform that our journal "Ethnographic Works. Scientific Papers of the Jagiellonian University" has obtained 40 points according to the new list of journals proposed by the Minister of Science and Higher Education. We invite all the Authors to submit Articles, Reviews, Field Reflections and Reports, Commentaries and Photo-essays. The journal is published in Polish and English.

Biuletyn informacyjny