Zmarła nasza Droga Koleżanka dr Teresa Dobrowolska

Dnia 24 września 2017 zmarła nasza Droga Koleżanka dr Teresa Dobrowolska, emerytowana adiunkt Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, nadzwyczaj ceniona, szanowana i zasłużona dla społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przez ponad 30 lat pracowała w Uniwersytecie Jagiellońskim (1966-1997). Wybitna pedagog i dydaktyk, była wychowawczynią kilku pokoleń etnologów. W IEiAK UJ, spośród Jej byłych studentów pracuje kilkunastu etnologów w tym kilku profesorów i doktorów habilitowanych. Z pasją udzielała się społecznie biorąc czynny udział w organizowaniu w 1980 r. NSZZ „Solidarność” w UJ, po delegalizacji w tajnej strukturze związkowej, a następnie jako członek Komitetu Założycielskiego w jego relegalizacji. W latach 1983-1986 przewodniczyła Senackiej Komisji Socjalnej i w kolejnych latach, aż do emerytury, Rektorskiej Komisji Socjalnej UJ.

Jej postawa względem wykonywanych obowiązków naukowych i dydaktycznych, stosunek do młodzieży studenckiej i kolegów stanowił zawsze wzór uczciwości i ogromnego zaangażowania. Szczególnym aspektem Jej działalności w Instytucie jak i w obrębie całej Uczelni była praca społeczna prowadzona w najtrudniejszych okresach z odwagą i rozwagą zarazem, a nadto z ewidentnym poświęceniem. Odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Wolności i Solidarności.

Biuletyn informacyjny