"Kolokwia Antropologiczne" PIA

Pracownice naszego Instytutu - dr Małgorzata Maj i dr Stanisława Trebunia-Staszel - zaproszone zostały do udziału w cyklu spotkań „Kolokwia Antropologiczne”, które organizowane są przez Polski Instytut Antropologiczny od 2008 roku. 

Po spotkaniach z zagranicznymi badaczami, zajmującymi się zagadnieniami szczególnie istotnymi z punktu widzenia diagnozy kultury współczesnej, posiadającymi światowy autorytet w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, PIA zdecydowało, że na kolejną edycję zaprosi polskich naukowców. Przedstawią oni wykłady z zakresu antropologii społecznej i kulturowej oraz szeroko pojmowanych nauk humanistycznych, w oparciu o kryteria, które obejmują zarówno ich dorobek naukowy, pozycję międzynarodową, jak i potencjalne korzyści, jakie odnieść może polskie środowisko naukowe i kulturalne. Równoważnym celem jest aktywizacja i integracja w tym działaniu polskich ośrodków akademickich oraz zbudowanie sieci współpracy między polskim środowiskiem antropologów, socjologów, kulturoznawców. Zgodnie bowiem z założeniem projektu, każdy wykładowca odwiedza uczestniczące w projekcie ośrodki akademickie.

Projekt „Kolokwia Antropologiczne” finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

Biuletyn informacyjny