"Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro"

W roku 2016 w serii wydawnictw monograficznych Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ukazała się dwutomowa praca pod redakcją Jacka Wolskiego Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. Jest to pierwsze w języku polskim obszerne i kompleksowe opracowanie poświęcone historycznemu regionowi etnograficznemu, którego granice obejmują znaczną część Bieszczadów Zachodnich. W zbiorze znalazły się dwa teksty pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ: Granice Bojkowszczyzny Zachodniej Zbigniewa Libery oraz Dzieje Bojkowszczyzny Zachodniej w literaturze polskiej i ukraińskiej Zbigniewa Libery i Patrycji Trzeszczyńskiej.

 

Jacek Wolski - redaktor naukowy opracowania - streścił ideę jego powstania następująco:

„Zachować od niepamięci” to przesłanie spopularyzowane przez pisarkę i reporterkę Hannę Krall stało się inspiracją do powstania niniejszej monografii. Monografii o dawnym życiu ludzi, których zmuszono do opuszczenia swojej małej ojcowizny i o historii ziem, które po kilkuset latach użytkowania najpierw zarosły olszyną, a później przez pół wieku poddawane były społeczno-gospodarczym eksperymentom ówczesnych władz. Ale jest to także spojrzenie przez pryzmat owej historii na stan aktualny i możliwości rozwoju regionu, którego walory przyrodnicze i kulturowe powinny być traktowane jak narodowe dziedzictwo, gdyż ich wartość jest bez wątpienia unikalna w wymiarze europejskim. [www.kulturaludowa.pl]

Biuletyn informacyjny