Seminaria / wykłady

Visiting Professors

2019

Prof. Dr. Hande Birkalan-Gedik "Nationalisms / Gender / Sexualities in South Eastern Europe and in Turkey"

Prof. Dr. Hande Birkalan-Gedik "Islam and Gender in Transnational Perspectives"

2016

Dr Ioana Repciuk (Romanian Academy, Department of Ethnology) "From the Carpathians to the Balkans - Romanian Ethnology"

2015

Prof. Blanka Henriksson, prof. Andreas Hager (Abo Akademi University) "Nordic culture, folklore and religion"

Dr Leonardo Schiocchet (Austrian Academy of Sciences) "The anthropology of refugees"

2014/15

Dr Vinsensius Adi Gunawan "Różnorodność etniczna w Indonezji: geneza i teraźniejszość"

2014

Prof. Christopher Pinney (University College London) "Material Cultures of South Asia"

Prof. Ananta Kumar Giri (Madras Institute of Development Studies Sociology) "Towards a New Anthropology of the Contemporary: New Horizons of Social Theorizing, Social Transformations and Planetary Realizations"

Seminaria

2018/19 "Cyfrowy świat: antropologia i technologia"

2017/18 "Antropologia poza antropologią - między nauką a sztuką"

2015/16 "Aktualność Greków"

2014/15 "Pejzaże miasta: topografie i palimpsesty"

2013/14 "Nadmiar widzialnego"

2012/13 "Scenariusze końca: zmierzch, schyłek, kres"

2011 "Contemporary Issues In American Cultural Anthropology"

Wykłady otwarte

2017

Dr Łukasz Dominiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) "Slumsy w cieniu drapaczy chmur - wstępne badania audioantropologiczne przedmieść Addis Abeba"

Elżbieta Jodłowska, Mirosław Mąka "I ty możesz zostać pishtaco... Andyjskie zdziwienia etnologa - badania terenowe w Cordyllera Blanca w Peru"

Dr Marta Songin-Mokrzan (Uniwersytet Łódzki) "Co się kryje w „czarnej skrzynce”? Społeczne aspekty procesu produkcyjnego"

Dr Sébastien Boulay (Université Paris Descartes)
"Material Culture: a key issue in anthropology to study social and political dynamics"
"Martyrs, traitors and fighters online in Western Sahara: digital and political figures of a four-decade decolonization conflict"
"Ethnographic fieldwork in dangerous contexts: methodological questions, choices and tools"

Michal Uhrin (Comenius University in Bratislava) "Kinship and cooperation"

Dr Cornelia Florea (University of Bucharest) "Petrila Mine – Sacred undergound"

Marta Miskowiec (Muzeum Historii Fotografii w Krakowie) "Przełamywanie konwencji przedstawiania życia codziennego - fotografia reportażowa z czasów schyłku PRL-u"

Tomáš Samek (University of Pardubice)
"Czech and German Public Space: Introducing Deictic Perspective"
"The Day After: “We”-Identities in German and Czech Press After the Terrorist Attacks in Brussels, March 2016"

Prof. Yang Zhuhui (Uniwersytet Minzu, Pekin) "The brief introduction to ethnic groups of contemporary China"

Dr Christian Giordano (University of Fribourg) "Domination, Legitimacy, Trust: Socio-anthropological Considerations"

Dr Praveen Verma​ (Delhi University) "Shifting Spaces, Challenging Dominance: Jats and the Politics of Dominance North India"

Dr Lívia Šavelková (University of Pardubice)
"Cross-Cultural Filmmaking as a Process of Self-Reflection: Filming Native Americans within Central European Space’s Prevailing Imagery of the Noble Savage"
"When the Creator´s Game Spreads to the World"

Dr Srđan Atanasovski (Serbian Academy of Sciences and Arts) "The Critique of Populism Will Not Be Televised: Performative Events and Affective Communities in Belgrade April 2017 Protests"

Prof. Ananta Kumar Giri (Madras Institute of Development Studies) "Pathways of Creative Research: New Horizons of Transformative Movements, Collaborative Imagination and Planetary Realizations"

Prof. Oscar Salemink (University of Copenhagen) "Religion, heritage and the state: Theoretical and practical implications of recognizing spirit possession as cultural heritage in Vietnam"

2016

Dr Ioana Repciuk (Romanian Academy, Department of Ethnology) "Romanian Ethnology from National Imperatives to Western Assessments"

Dr Bipin Indurkhya (Instytut Filozofii UJ), mgr Dominika Krysińska (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych) "Introduction to ethnography, usability engineering and UX design"

Dr Helena Patzer (Uniwersytet Warszawski) "Troska na odległość: transnarodowe powiązania migrantów z Filipin"

Prof. Gérald Gaillard (Université des Sciences et Technologies de Lille)
"Europe meets Africa: Trade & Slavery in Africa"
"Binational marriages in transnational Thaïland. Paradise is not as it seems"

Dr Ali Ozturk (Bartin University) "Epistemology of imagology"

Dr hab. Adam Pomieciński (IEiAK UAM) "Procesy asymilacji syryjskich Ormian w Armenii"

Dr Magdalena Dunaj "Antropologia głuchoty. ŚWIAT-GŁUCHY jako kategoria analityczna"

Prof. Daniel Wojcik (University of Oregon, USA) "Ruchy milenarystyczne, alternatywna duchowość, sztuka, subkultury"

2015

Dr hab. prof. UAM Waldemar Kuligowski "Etnografia autostrady"

Dr Ximena Malaga Sabogal (Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Ciencias Sociales) "Antropologia w Ameryce Łacińskiej"

Dr Yuko Kambara-Yamane (Center for Fundamental Education - Cultural Anthropology - Central European Studies, The University of Kitakyushu) "Anthropology from the other context: History of Japanese cultural anthropology and Central Europe for Japanese anthropologists"

Dr hab. Anna Malewska-Szałygin (Uniwersytet Warszawski) "Rozmowy z góralami o polityce"

Dr Tomasz Rakowski (Uniwersytet Warszawski), mgr Ewa Rossal (Muzeum Etnograficzne w Krakowie) "Wypracowanie warsztatu metodologicznego łączącego rozpoznania etnograficzne z praktykami i narzędziami sztuki współczesnej - poszukiwania teoretyczne"

Dr Witold Jacórzyński (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Mexico) "Analiza antyesencjalna i übersichtliche Darstellung w filozofii i antropologii religii"

Prof. Gérald Gaillard (Université des Sciences et Technologies de Lille) "Investigating »traditional« Africa"

Prof. Petr Skalnik (Univerzita Hradec Králové) "State origins and state formation: two related but different concepts"

Mgr Lisa Gottschall (University of Vienna) "Some kind of human material science - The Anthropological School of Vienna, the Sektion Rassen- und Volkstumsforschung at the Institut für Deutsche Ostarbeit and Anton Adolf Plügel"

Dr Leonardo Schiocchet (Austrian Academy of Sciences) "Palestinian Steadfastness as a Mission"

Dr Łukasz Dominiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) "Antropologia we Francji na przełomie XIX i XX wieku - sposób uprawiania nauki, główne pojęcia, problemy i rozwiązania"

2014

Prof. dr hab. Halina Florkowska-Frančić (IEiAK UJ) "Szwajcarska demokracja pół-bezpośrednia - spoiwo wieloetnicznego narodu".

Joy Anne Icayan (Philippine Human Rights Information Center) "The Anthropological View on Human Rights"

Prof. Sohejla Szahszahani (Uniwersytet im. Szahida Behesztiego, Teheran, Iran) "Aszajer-e Iran: koczownicy Iranu"

2013

Dr Marion Bowman (The Open University, Scotland) "The Beloved Place: Mourning and Memorialisation at Loch Lomond, Scotland"

Dr Monika Golonka-Czajkowska (IEiAK UJ) "Nowe Miasto Nowych Ludzi: mitologie nowohuckie"

Dr Jo Helle-Valle (SIFO - Statens institutt for forbruksforskning, Oslo) "To study media practices as an anthropologist - a case from Africa"

Dr Patrycja Trzeszczyńska-Demel (IEiAK UJ) "Łemkowszczyzna zapamiętana: o badaniach nad pamięcią Łemków"

Dr Francisco Molina-Moreno (Universidad Complutense de Madrid) "Żeńskie duchy przyrodnicze w folklorze polskim i mitologii klasycznej"

Dr Zoriana Rybchynska "Krajobraz beskidzki - miejsce jako przestrzeń kulturowa"

Prof. Mark Gottdiener (Uniwersytet w Buffalo, USA) "The Culture of Lying"

Prof. Christopher Pinney (University College London) "Gandhi, Camera, Action! Anti-corruption politics and visual culture in 21st century India"

Prof. Marta Botikova (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie) "Pre-Christmas Gifts"

Prof. Miloš Tomandl (Uniwersytetu Karola w Pradze) "Proces integracji imigrantów w Czechach"

Prof. Ananta Kumar Giri (Madras Institute of Development Studies Sociology) "Anthropology and Beyond: Windows and Horizons"