Komunikaty

W semestrze zimowym zajęcia w formie kształcenia zdalnego będą odbywać się w terminach:
1) od 29 do 30 października 2022 roku;
2) od 2 do 6 listopada 2022 roku;
3) od 17 do 22 grudnia 2022 roku;
4) od 3 do 5 stycznia 2023 roku;
5) od 7 do 8 stycznia 2023 roku.

8 listopada w związku ze szkoleniem pracowników Sekretariat IEiAK UJ będzie czynny od godziny 12:00.

Szkolenie BHK

Zarządzenie nr 96 Rektora UJ z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023

Obowiązek zrealizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (szkolenia BHK) dotyczy studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia; z wyjątkiem osób, które odbyły już szkolenie BHK realizowane od roku akademickiego 2019/2020. Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) wpisuje automatycznie na szkolenie. Szkolenie należy odbyć i przystąpić do zaliczenia od 29 listopada do 19 grudnia 2022 roku.

Opłaty za studia

W dniu 31 marca 2022 rachunki bankowe prowadzone w banku CITI Handlowy zostały zamknięte - wysłanie przelewu na konto w banku CITI Handlowy skutkuje nieuiszczeniem opłaty za studia. Od dnia 1 kwietnia 2022 opłaty za studia mogą być wnoszone wyłącznie na rachunki w banku Pekao SA. Wpłaty gotówkowe w walucie polskiej realizować można w oddziałach banku Pekao SA na terenie całego kraju. Wpłaty gotówkowe w walucie obcej przyjmowane są w dwóch oddziałach banku Pekao SA w Krakowie: ul. Pijarska 1, ul. Gronostajowa 3.