Komunikaty

Aktualne informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem

**

Pani Joanna Pietrzyk w dniach 25 maja - 22 czerwca będzie przebywać na urlopie. Sprawy finansowe w tym okresie będzie przyjmować Pani Anna Popławska (pokój 29).

22 czerwca Sekretariat będzie czynny w godzinach 9.00-11.45 oraz 13.30-14.45.

Konsultacje dr Anny Romanowicz w dniu 23.06 odbędą się w godzinach od 14 do 15 (pok. 207).

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Lektoraty w roku 2022/2023

Terminy rejestracji na lektoraty
I TURA: 27 września - 2 października 2022 r.
II TURA: 6 października - 16 października 2022 r.

Podania

Możliwość składania podań w sprawach dotyczących toku studiów przez USOSweb będzie dostępna w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej od dnia 01.03.2022.

Lista spraw, które studenci będą mogli w ten sposób załatwić dostępna będzie w USOSweb

Zachęcamy do skorzystania z tej funkcjonalności, która umożliwia złożenie podania i otrzymania odpowiedzi z wyeliminowaniem dokumentacji w formie papierowej.

Opłaty za studia

W dniu 31 marca 2022 rachunki bankowe prowadzone w banku CITI Handlowy zostaną zamknięte - wysłanie przelewu na konto w banku CITI Handlowy skutkuje nieuiszczeniem opłaty za studia.

Od dnia 1 kwietnia 2022 opłaty za studia mogą być wnoszone wyłącznie na rachunki w banku Pekao SA.

Bank Pekao S.A. III O/Kraków
Adres: ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków
Kod SWIFT: PKOPPLPW
Kod IBAN dla Polski: PL

Wpłaty gotówkowe w walucie polskiej realizować można w oddziałach banku Pekao SA na terenie całego kraju

Wpłaty gotówkowe w walucie obcej przyjmowane są w dwóch oddziałach banku Pekao SA w Krakowie:
Ul. Pijarska 1 – godziny otwarcia: poniedziałek- piątek, 9.00-17.00
Ul. Gronostajowa 3 – godziny otwarcia: poniedziałek- piątek, 9.30-17.00

Informacja o nowych rachunkach została każdemu studentowi udostępniona na osobistym koncie USOSweb, w zakładce PŁATNOŚCI.

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl