Komunikaty

Aktualne informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem

**

Komunikat nr 1/2021 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS w roku akademickim 2020/2021

Komunikat nr 2/2021 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie listy przedmiotów fakultatywnych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21

Kody zajęć na platformie MS Teams - semestr letni roku 2020/2021

**

Ze względu na szkolenie pracownika Sekretariat ds. studenckich bedzie nieczynny 17 stycznia - dodatkowy termin przyjmowania stron: 21 stycznia, 9.00-13.00

Języki obce

Uprzejmie informujemy, że studenci II stopnia zainteresowani lektoratem z języka angielskiego na poziomie C1+ mogą skorzystać z oferty kursu tematycznego History and human thought reflected in art, który odbywa się w piątek o godzinie 11.30, przy Ingardena 3, sala 240, kod grupy JCJ-AT-HR-C1+-30/1. Zasady uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu pozostają takie same jak w przypadku każdej innej grupy dedykowanej dla studentów II stopnia.

USOSweb

Kurs Ochrona własności intelektualnej - prawo autorskie rozpocznie się 20.04.2021, szczegółowe informacje organizacyjne zostaną rozesłane przez usos-mail w połowie marca.

Wykład gościnny dla studentów studiów drugiego stopania etnologii i antropologii kulturowej, 6 kwietnia – 27 maja 2021
Anthropology: A Fieldwork Science/Documentary Art. Vision, Memory and the Senses.

Po sprawdzeniu przez studenta poprawnego podpięcia wszystkich deklarowanych przedmiotów możliwe będzie elektroniczne złożenie w USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów realizowanych w danym cyklu dydaktycznym (w tym wypadku semestr letni 2020/2021). Studenci zobowiązani są do złożenia w USOSweb deklaracji wyboru do 12 marca 2021 na przedmioty w semestrze letnim.

Szkolenie BHK

Obowiązek zrealizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, zwanego „szkoleniem BHK”, dotyczy studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia.

Zarządzenie nr 62 Rektora UJ z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Opłaty za studia

Wpłaty gotówkowe w walucie obcej na konta UJ prowadzone w banku Pekao SA można realizować w dwóch oddziałach banku Pekao SA w Krakowie:
Ul. Pijarska 1 – godz. otwarcia od pn. - pt. godz. 9.00-17.00
Ul. Gronostajowa 3 – godz. otwarcia od pn. - pt. godz. 9.30-17.00

Natomiast wpłaty gotówkowe w walucie PLN z tytułu opłat za studia na konta UJ prowadzone w banku Pekao SA można realizować w oddziałach banku Pekao SA na terenie całego kraju.

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl