Komunikaty

Aktualne informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem

**

Komunikat nr 1/2021 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS w roku akademickim 2020/2021

Komunikat nr 2/2021 Dyrekcji IEiAK UJ w sprawie listy przedmiotów fakultatywnych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21

Kody zajęć na platformie MS Teams - semestr letni roku 2020/2021

**

 

USOSweb

Kurs Ochrona własności intelektualnej - prawo autorskie rozpocznie się 20.04.2021, szczegółowe informacje organizacyjne zostaną rozesłane przez usos-mail w połowie marca.

Wykład gościnny dla studentów studiów drugiego stopania etnologii i antropologii kulturowej, 6 kwietnia – 27 maja 2021
Anthropology: A Fieldwork Science/Documentary Art. Vision, Memory and the Senses.

Po sprawdzeniu przez studenta poprawnego podpięcia wszystkich deklarowanych przedmiotów możliwe będzie elektroniczne złożenie w USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów realizowanych w danym cyklu dydaktycznym (w tym wypadku semestr letni 2020/2021). Studenci zobowiązani są do złożenia w USOSweb deklaracji wyboru do 12 marca 2021 na przedmioty w semestrze letnim.

Szkolenie BHK

Obowiązek zrealizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, zwanego „szkoleniem BHK”, dotyczy studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia.

Zarządzenie nr 62 Rektora UJ z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Opłaty za studia

CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

Kod SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL

Właścicielem rachunków w CITI Bank Handlowy jest: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE

Od 25.11.2019 wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy bezprowizyjnie realizowane są tylko w Oddziale w Krakowie przy ul. ul. Kilińskiego 2 – godz. otwarcia od pn. - pt. godz. 9.00 -17.00.  

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl