Komunikaty

Aktualne informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem

Zarządzenie nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku

Komunikat Dziekana w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz organizacji sesji egzaminacyjnych w letnim semestrze roku 2019/20

Sprawy studenckie w IEiAKUJ
malgorzata.sroga-pasternak@uj.edu.pl
12 663-15-32

Sekretariat  ds. studenckich - godziny przyjmowania stron od 25 maja
poniedziałek, 9.00-13.00
wtorek, 9.00-13.00
środa, 9.00-13.00
czwartek , 9.00-13.00

Sprawy finansowe IEiAK UJ
agnieszka.wesolowska@uj.edu.pl
12 663-15-31

Sekretariat  ds. finansowych - godziny przyjmowania stron od 25 maja
czwartki, 8.00-15.00
piątki, 8.00-15.00

W związku z terminem Bożego Ciała Sekretariat  ds. finansowych będzie wyjątkowo czynny 10 czerwca (środa) w godzinach 8.00-15.00

**

Godziny otwarcia Biblioteki
poniedziałek - piątek
9:00-16:00

**

DYDAKTYKA

1. Wpis warunkowy dla Studentów będzie możliwy przy min. 30 ECTS, bezpłatny, bez utraty stypendium. Wnioski do 30 września 2020 r.
2. Możliwość prowadzenia zajęć do 31.08.2020 r.
3. Rok akad. zakończy się 30 września (na razie bez zmian).
4. Obydwie sesje mogą odbyć się we wrześniu, ale zaliczenia i egzaminy mogą odbywać się wcześniej.
5. Egzaminy mogą odbywać się zdalnie, ale przy zachowaniu tej samej formy (ustnej lub pisemnej). Obowiązują nas zapisy w sylabusach.
6. Obrony będą mogły odbywać się zdalnie. Protokoły będą dostępne w AP do wypełnienia on-line.
7. Nie wypełnienie pensum w tym roku nie spowoduje obcięcia wynagrodzenia. Przeniesione przedmioty będzie trzeba porostu zrealizować w roku następnym.
8. Prowadzące i Prowadzących ćwiczenia terenowe proszę o przekazanie informacji studentom w jakiej formie i kiedy ćwiczenia terenowe zostaną zrealizowane.
 

**

Prof. dr hab. Dariusz Czaja

Komunikat nr 1, 16 marca

Komunikat nr 2, 26 marca

Komunikat nr 3, 5 maja 

Cataluccio, Mediolan w czasach koronawirusa

Komunikat nr 4, 25 maja

Studia stacjonarne drugiego stopnia - nabór na rok 2020/2021

Rozmowa kwalifikacyjna

Dodatkowym kryterium formalnym dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku innym niż etnologia lub antropologia kulturowa jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 65% punktów możliwych do zdobycia.
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie naukowych zainteresowań Kandydatów, powodów i motywacji podjęcia studiów magisterskich na kierunku etnologia i antropologia kulturowa, a także planów związanych z planowaną pracą magisterską. Dla Kandydatów nie posiadających dyplomu licencjackiego z etnologii bądź antropologii kulturowej przed rozmową kwalifikacyjna zalecana jest lektura: T.H. Eriksen, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, tłum. J. Wołyńska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2009

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Internetowa Rekrutacja Kandydatów
irk.uj.edu.pl

Dział Rekrutcji UJ
rekrutacja.uj.edu.pl

Opłaty za studia

Na podstawie Zarządzenia nr 29 Rektora UJ z 16 marca 2020 roku terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne upływające w marcu 2020 roku zostają przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 roku - terminy mogą ulec kolejnemu przedłużeniu w przypadku przedłużenia okresu zawieszenia kształcenia.

USOSweb

Wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 695), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 911) wprowadzające na obszarze kraju od dnia 25.05.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni.

**

Zgodnie z Zarządzeniem nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30.09.2019 r. Studenci UJ byli zobowiązani do złożenia deklaracji przedmiotów do 12 marca 2020 r. zawierającej przedmioty realizowane w semestrze letnim 2019/2020. Złożenie deklaracji przedmiotów należy do obowiązków Studenta UJ określonych przez „Regulamin studiów” i jej niezłożenie skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Rejestracja na kursy odbywające się w drugim semestrze
Otwarcie rejestracji: 14 lutego, 20.00
Zamknięcie rejestracji: 2 marca, 20.00

Podpięcie przedmiotów i złożenie deklaracji wyboru
Zgodnie z zarządzeniem nr 72 Rektora UJ z 30 września 2019 roku student ma obowiązek sprawdzić w USOSweb poprawność podpięcia wszystkich deklarowanych przedmiotów, a następnie złożyć elektroniczne deklarację wyboru przedmiotów. Studenci zobowiązani  są do złożenia w USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów realizowanych w semestrze letnim nie później niż do dnia 12 marca. Złożenie deklaracji wyboru przedmiotów następuje za pomocą przycisku „złóż deklarację”.

Dyrekcja IEiAK UJ informuje, że następujące kursy fakultatywne nie zostaną uruchomione w II semestrze roku 2019/2020:
• "Antropologia pamięci" - prowadzący: dr. hab. Patrycja Trzeszczyńska
• "Culture and Identity - Ethnographic Stories about Polish Highlanders" - prowadzący: dr Stanisława Trebunia-Staszel
Uprzejmie prosimy o rejestrację na inne dostępne kursy fakultatywne organizowane przez IEiAK UJ.

Szkolenie BHK

Uruchomiono zapisy na drugi termin szkolenia BHK. Informacje dotyczące możliwości uzupełnienia zaległego z semestru zimowego „Szkolenia BHK” oraz wszelkie terminy związane ze szkoleniem zamieszczone są na stronie www.ibhp.uj.edu.pl

Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie - termin zapisów upływa 30 kwietnia 2020 r.

W celu zapisania na szkolenie należy:

1. Zalogować się na stronę: https://pegaz.uj.edu.pl

2. Przeszukać kursy wpisując "bhp". Wybrać kurs "Dodatkowe szkolenie BHK-1 2019/2020” - link do kursu https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=425893

4. Pojawi się komunikat "Zapisz mnie".

5. Zaakceptować wpis.

6. Otwiera się strona kursu.

7. Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę "Uczestnicy" i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.

8. Wypełnić „ Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) – uzyskanie 10 punktów jest warunkiem koniecznym zaliczenia szkolenia.

9. "Informacja o uczestniku" jest sprawdzana przez prowadzącego. Każda osoba (po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce "oceny".

Planowany termin szkolenia: od 13 maja 2020 r. do 2 czerwca 2020 r.

Lektoraty z języka obcego

Rejestracja na lektoraty w roku 2020/2021
I TURA 25 września 2020 - 2 października 2020
II TURA 7 października 2020 - 13 października 2020

Opłaty za studia

CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

Kod SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL

Właścicielem rachunków w CITI Bank Handlowy jest: UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE

Od 25.11.2019 wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy bezprowizyjnie realizowane są tylko w Oddziale w Krakowie przy ul. ul. Kilińskiego 2 – godz. otwarcia od pn. - pt. godz. 9.00 -17.00.  

Poczta UJ

W związku z przypadkami odrzucania przez pocztę uniwersytecką listów z prywatnych skrzynek wszelką korespondencję w sprawach związanych z tokiem studiów należy bezwzględnie wysyłać z kont w domenach uj.edu.pl lub student.uj.edu.pl