Historia Instytutu

Początki nauczania etnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim sięgają połowy XIX wieku, kiedy Wincenty Pol - profesor geografii, autor licznych i cennych prac etnograficznych - rozpoczął pierwsze w Polsce wykłady z etnografii powszechnej. W 1926 roku powstała Katedra Etnografii Słowian, jako część Studium Słowiańskiego UJ, którą objął profesor Kazimierz Moszyński, jednostkę zlikwidowano jednak w roku 1936 po odejściu Moszyńskiego do Wilna. Pod zakończeniu II Wojny Światowej Katedrę Etnografii Słowian reaktywowano, ponownie pod kierunkiem profesora Moszyńskiego, zaś w roku 1950 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym zostało powołane Studium Historii Kultury Materialnej, włączając Katedrę w jego skład. Od 1956 roku Katedra Etnografii funkcjonuje już jako samodzielna jednostka.

Po śmierci Kazimierza Moszyńskiego w 1959 roku Katedrą kierowali:

  • profesor Mieczysław Gładysz (1960-1973)
  • profesor Jadwiga Klimaszewska (1973-1980)
  • profesor Anna Zambrzycka-Kunachowicz (1981-1987)
  • profesor Leszek Dzięgiel (1987-1999)

W 1995 roku w miejsce istniejącej dotąd Katedry został powołany Instytut Etnologii, przemianowany następnie na Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. W kolejnych latach funkcję Dyrektora Instytutu pełnili:

  • profesor Czesław Robotycki (1999-2008)
  • profesor Zbigniew Libera (2008-2012)
  • dr hab. Marcin Brocki (2012-2020)

Z początkiem roku akademickiego 2020/2021 funkcję Dyrektora jednostki objęła dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel.