Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia Instytutu

Początki nauczania etnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim sięgają połowy XIX wieku, kiedy Wincenty Pol - profesor geografii, autor licznych i cennych prac etnograficznych - rozpoczął pierwsze w Polsce wykłady z etnografii powszechnej. W 1926 roku w ramach Studium Słowiańskiego UJ powstała Katedra Etnografii Słowian, której kierownictwo objął profesor Kazimierz Moszyński. W 1936 roku po odejściu prof.Moszyńskiego do Wilna Katedra została czasowo zlikwidowana. Reaktywacja działalności Katedry Etnografii Słowian, ponownie pod kierunkiem profesora Moszyńskiego nastąpiła po zakończeniu II Wojny Światowej. W 1950 roku Katedrę wcielono w skład powołanego wówczas Studium Historii Kultury Materialnej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Od 1956 roku Katedra Etnografii funkcjowała już jako samodzielna jednostka.

Po śmierci Kazimierza Moszyńskiego w 1959 roku Katedrą kolejno kierowali:

  • profesor Mieczysław Gładysz (1960-1973),
  • profesor Jadwiga Klimaszewska (1973-1980),
  • profesor Anna Zambrzycka-Kunachowicz (1981-1987),
  • profesor Leszek Dzięgiel (1987-1999).

W 1995 roku w miejsce istniejącej dotąd Katedry został powołany Instytut Etnologii, przemianowany następnie na Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. W kolejnych latach funkcję Dyrektora Instytutu pełnili:

  • profesor Czesław Robotycki (1999-2008),
  • profesor Zbigniew Libera (2008-2012),
  • dr hab. Marcin Brocki (2012-2020).

Z początkiem roku akademickiego 2020/2021 funkcję Dyrektora jednostki objęła dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel.

Zobacz galerię zdjęć