Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

W związku z udziałem w konferencji dr Anna Romanowicz odwołuje dyżur w dniu 16 maja.

Rekrutacja na rok 2023/2024

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Dodatkowe kryterium formalne: dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów na kierunku innym niż etnologia lub antropologia kulturowa jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o znajomość lektur, których lista zamieszczona jest na stronie IEiAK UJ. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 65% punktów możliwych do zdobycia. Absolwenci innych kierunków niż etnologia lub antropologia kulturowa zobowiązani są do uzupełnienia do końca IV semestru przedmiotów z zakresu metodologii badań etnologicznych.

Lektury dla kandydatów na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż etnologia:

Joanna Tomicka, Ryszard Tomicki; Drzewo życia Ludowa wizja świata i człowieka
Tomasz Rakowski; Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy
Ludwik Stomma; Antropologia kultury wsi polskiej XIX w.

Wykłady gościnne

Stef Jansen "Anthropology as critique: a Balkan prism"

Patrick Laviolette "Alternative Mobilities"

Nicola Scaldaferri "Sonic Ethnography: An Introduction"

Hussain Indorewala "Land, Property and Social Class: Towards an Anthropological Perspective"

Zajęcia dla studentów II stopnia - Anthropological perspectives - "Wpływ kolonializmu na kultury tubylcze na przykładzie wybranych grup Ameryki południowej, Afryki i Oceanii" prowadzone przez prof. dr hab. Dariusza Piwowarczyka odbędą się w terminie 22.05-26.05 od 16.00-19.15 plus dodatkowo ustalone z prowadzącym 2-3 spotkania on-line.

Zajęcia dla studentów I stopnia - "Konwersatorium antropologiczne - Oblicza kolonializmu. Między misją a destrukcją" prowadzone przez prof. dr hab. Dariusza Piwowarczyka odbędą się w terminie od 20.03-24.03 od 16:00-19:15 plus dodatkowo ustalone z prowadzącym 2-3 spotkania on-line

Zajęcia dla studentów I i II stopnia prowadzone przez profesora wizytującego Stefa Jansena - Anthropology as critique: Balkan prism - odbywać będą się w poniedziałki środy i piątki terminie od 06.04-06.05.23 r., 16:00-19:15 

Szkolenie BHK

Zarządzenie nr 96 Rektora UJ z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2022/2023

Obowiązek zrealizowania szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (szkolenia BHK) dotyczy studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia; z wyjątkiem osób, które odbyły już szkolenie BHK realizowane od roku akademickiego 2019/2020. Studentów wpisanych na pierwszy rok studiów Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) wpisuje automatycznie na szkolenie. Szkolenie należy odbyć i przystąpić do zaliczenia od 29 listopada do 19 grudnia 2022 roku.