Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne

Otwarte seminarium antropologiczne grupy badawczej REL-HER

Termin: 12 czerwca 2024 r. (środa) godz. 17.00

Prelegent: mgr Paweł Karolczyk (Szkoła Doktorska „Anthropos” Instytutów PAN)

Temat spotkania: „Wytwarzanie wiedzy historycznej w praktykach religijnych rodzimowierców. Zarys koncepcji badawczej”

Seminaria odbywają się w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, ul. Gołębia 9 wejście od ul. św. Anny 6 – sala 9 (parter)

Wystąpienie stanowi prezentację planu badawczego będącego podstawą przygotowywanej dysertacji doktorskiej. Planowane badania etnograficzne będę prowadził pośród polskich grup rodzimowierczych i neopogańskich, przyglądając się ich praktykom religijnym oraz relacjom owych praktyk z wytwarzaniem wiedzy na temat historii. Jest to kwestia kluczowa, gdyż – ze względu na brak ciągłości historycznej – rodzimowiercze praktyki religijne stanowią rodzaj (re)konstrukcji, opartej w pewnej mierze na wyobrażeniach na temat przeszłości. W swoim referacie omówię teoretyczne podstawy oraz wstępne założenia przygotowywanych badań. Skupię się przede wszystkim na pojęciach duchowości konspiracyjnej (conspirituality) oraz alternatywnej wiedzy, rozumianej przeze mnie jako rodzaj oddolnie kreowanej narracji, mniej lub bardziej opozycyjnej względem dyskursu akademickiego. Ponadto zwrócę również uwagę na dźwiękowe aspekty rodzimowierczych rytuałów oraz potencjalne znaczenia, jakie – w tym kontekście – może nieść za sobą środowisko akustyczne. Moja prezentacja będzie także przedstawiała metody terenowe, których planuję używać w toku badań oraz wpisze prowadzone przeze mnie działania w szerszy kontekst antropologii religii.

Mgr Paweł Karolczyk jest absolwentem etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2022), ukończył również studia licencjackie z zakresu etnologii i antropologii kulturowej (2020) oraz stosunków międzynarodowych (2019). Obecnie stawia kolejne kroki na akademickiej ścieżce jako doktorant w Szkole Doktorskiej „Anthropos” Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół antropologii dźwięku oraz fenomenów społecznych związanych z wytwarzaniem nieakademickich rodzajów wiedzy. Dotychczas zajmował się konspiracyjnym dyskursem tak zwanych niebocentryków, natomiast obecnie – pod okiem dr hab. Kamili Baranieckiej-Olszewskiej, prof. IAE PAN oraz dr hab. Anny Niedźwiedź, prof. UJ – przygotowuje dysertację doktorską poświęconą procesom wytwarzania wiedzy historycznej w praktykach religijnych polskich rodzimowierców.

GRUPA BADAWCZA REL-HER działa w ramach Critical Heritage Studies Hub UJ.

https://crihestu.id.uj.edu.pl

Polecamy również
Debata

Debata

Wystawa

Wystawa

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne