Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne

Otwarte seminarium organizowane przez grupę badawczą REL-HER [Dziedzictwo religijne] środa – 5 czerwca 2024 r. o godz. 17.00. Zapraszamy!

Tytuł: „Ikony kompozytowe na Cyprze i ich asamblaże – obiekty kultu, elementy dziedzictwa, dzieła sztuki?” 

Prelegentka: mgr Dorota Zaprzalska

Seminaria odbywają się w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, ul. Gołębia 9 (wejście od ul. św. Anny 6) – sala 9, parter (po przejściu przez sień od strony ul. św. Anny, kierować się na podwórko, przed „Przewiązką” skręcić w bramę po lewej stronie).

Wystąpienie skupia się na szczególnym typie ikon zwanych „ikonami kompozytowymi”, które składają się z dwóch paneli z różnego czasu, które połączone są poprzez wstawienie mniejszej ikony w większą. Wykorzystanie teorii asamblażu jako narzędzia interpretacyjnego pozwala na spojrzenie na funkcjonowanie tych nietypowych asamblaży w asamblażach społecznych i dostrzeżenie sprawczego potencjału tkwiącego w ich niezwykłej formie, a także relacji, w które wchodzą z innymi dziełami sztuki, instytucjami, ludźmi, a także ich niejednoznaczny charakter – dzieła sztuki i/lub obrazu dewocyjnego, który przekracza sferę wartości artystycznych, w zależności od kontekstu liturgicznego lub muzealnego. Główną część stanowić będzie prezentacja wyników badań terenowych, prowadzonych przez autorkę od 2021 roku w monasterze Panagia Amirou, niedaleko wioski Apsiou na Cyprze. Ukazują one jaką wartość przypisują znajdującej się tam szesnastowiecznej ikonie członkowie wspólnoty oraz wierni odwiedzający to miejsce. Zbadanie kultu i sposobu obchodzenia się z obrazem oraz otaczających go legend i wierzeń pozwoliło na zrozumienie jego funkcji ideowo-dewocyjnej i motywacji stojącej za uprzywilejowaniem tego konkretnego wizerunku. Ikona odgrywa szczególną rolę w budowaniu tożsamości badanej grupy, służy jej członkom do autoidentyfikacji i staje się centrum ideowym dla szerokiego grona wiernych, a nietypowa kompozytowa forma wpływa na jej kult i sposób prezentacji. Wystąpieniu towarzyszyć będzie szersza refleksja na temat konieczności interdyscyplinarnego podejścia w badaniu ikon i wyzwań, z którymi musi mierzyć się badacz obiektów będących obiektami kultu. 

Mgr Dorota Zaprzalska jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ w ramach programu Nauki o sztuce. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół bizantyńskich i pobizantyńskich ikon kompozytowych (composite icons, σύνθετες εικόνες), a więc ikon złożonych z dwóch paneli z różnego czasu w taki sposób, że jedna ikona jest wprawiona w drugą. W swoim projekcie doktorskim bada przyczynę ponownego użycia ikon poprzez wstawienie, różnorodne formy ikon tego typu, a także ich współczesne funkcjonowanie w przestrzeni liturgicznej i muzealnej

Polecamy również
Debata

Debata

Wystawa

Wystawa

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne

Seminarium antropologiczne