dr Piotr Grzegorz Michalik

Zainteresowania badawcze

Współczesne i prekolumbijskie wierzenia rdzennych mieszkańców Mezoameryki; meksykańscy święci ludowi; kubańska santería.

Boginie w mitach i systemach metafizycznych; postać czarownicy w wierzeniach ludowych.

Rdzenne Meksykanki: życie codzienne, walka o prawa rdzennej ludności i prawa kobiet w rdzennych społecznościach.

Procesy synkretyczne w perspektywie semiotycznej; fenomenologia religii.

Udział w projektach badawczych

Podoktorski projekt badawczy zatytułowany Der Heilige Tod und Die Weinende. Ritual und mythische Erzählung im Gebiet von Mesoamerika zrealizowany w roku 2013 w Institut für Ethnologie, Goethe Universität (Frankfurt nad Menem), sfinansowany przez Deutscher Akademischer Austausch Dienst.

Przeddoktorski projekt badawczy zatytułowany Gender und synkretische Prozesse im einheimischen Hexenglauben Mexikos zrealizowany w roku 2009 w Institut für Ethnologie, Goethe Universität (Frankfurt nad Menem), sfinansowany przez Deutscher Akademischer Austausch Dienst.

Przeddoktorski projekt badawczy zatytułowany La bruja y la yoginī. Figuras femeninas de los sabios de tradiciones mesoamericanas y mitologias indoeuropeas zrealizowany w latach 2007-2008 w Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Xalapa, Meksyk), sfinansowany przez Secretaría de Relaciones Exteriores.

Badania terenowe

Wyprawy badawcze dotyczące wierzeń i medycyny tradycyjnej rdzennych Nahua z Sierra Zongolica zrealizowane pod patronatem CIESAS-Golfo w stanie Veracruz w Meksyku w latach 2007-2008 i 2011.

Wyprawy badawcze dotyczące kultu Santa Muerte zrealizowane w Mieście Meksyk, stanach Veracruz i Chiapas oraz w Gwatemali w latach 2007-2008.

Wyprawy badawcze dotyczące wierzeń i medycyny tradycyjnej rdzennych Kaqchikel i Tzutujil z regionu Sololá w Gwatemali, zrealizowane pod patronatem CIESAS-Golfo; pierwsza w roku 2007 wspólnie z dr Witoldem Jacórzyńskim i mgr Marcinem Kozłowskim, druga w roku 2008 indywidualnie.

Wyprawa  badawcza dotycząca wierzeń i medycyny tradycyjnej rdzennych Mazateków, zrealizowana pod patronatem CIESAS-Golfo wspólnie z dr Witoldem Jacórzyńskim i mgr Gustavo Indurain w stanie Oaxaca w Meksyku w roku 2008.

Dydaktyka

Cykle wykładów w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Institut für Ethnologie Goethe Universität (Frankfurt nad Menem), Instituto de Investigaciónes Histórico-Sociales Universidad Veracruzana (Xalapa, Meksyk), stanowisko profesora wizytującego w Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Xalapa, Meksyk).

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie pracy doktorskiej przyznane przez Radę Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2011.

Publikacje (wybór)

Monografie

2013 Wiedźmy, święte i boginie. Postać kobieca w wierzeniach Indian z gór Zongolica w Meksyku, Kraków: Nomos.

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w monografiach

2014 Elementy duchowe w wierzeniach rdzennych Nahua z gór Zongolica w Meksyku [w:] Prace Etnograficzne 42 (1).

2014 Zinacantán: dzieje różu i błękitu [w:] M. Furmanik-Kowalska i J. Wasilewska (red.) Strój, zwierciadło kultury, Warszawa-Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata.

2013 „Serce Ziemi". Mityczna kraina Tlalokan w narracjach Nahua z gór Zongolica w Meksyku [w:] Literatura Ludowa 57 (2).

2012 The Meaning of Death: Semiotic Approach to Analysis of Syncretic Processes in the Cult of Santa Muerte [w:] Proceedings of the 10th World Congress of the IASS-AIS.

2011 Death with a Bonus Pack: New Age Spirituality, Folk Catholicism and the Cult of Santa Muerte [w:] Archives de sciences sociales des religions 153.

2011 Ekstatyczne aspekty kultu jogiń w tradycjach kaulów [w:] Studia Religiologica 44.

2009 Długi warkocz xiwimeh: konfuzje we współczesnym folklorze meksykańskim [w:] Nomos 65/66.

2009 Czandala świata. Wątki hinduistyczne i tantryczne w „Niedokonanym" Tadeusza Micińskiego [w:] H. Ratuszna (red.) Religie i wierzenia w literaturze polskiego modernizmu, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

2006 Trucizna i remedium. Paradoksalność mocy w metafizyce śiwaizmu kaszmirskiego [w:] Przegląd Religioznawczy 3.

2005 Bohater czy grzesznik? Uwagi na temat tantrycznego antynomizmu [w:] M. Kudelska (red.) Wartości etyczne w  różnych tradycjach religijnych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły prasowe

2012 Meksyk: w korku do Indian [w:] Gazeta Wyborcza DUŻY FORMAT 47.

2009 Doña Maruć w błękitach [w:] Polityka 39.

2009 Ołtarze Świętej Śmierci [w:] Polityka 10.