mgr Paweł Sendyka

E-mail
pawel.sendyka@uj.edu.pl

 

Paweł Sendyka bada kulturotwórczą rolę plotki. W obszarze jego zainteresowań jest również sposób w jaki wydarzenia historyczne przekształcają się w mit.

W przeszłości był operatorem i montażystą w australijskim Kanale 7 a później niezależnym producentem. Jego dokument "Życie w Afrykańskiej Częstochowie" został wyemitowany przez polską telewizję publiczną.