dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, prof. UJ

Współpracowniczka Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji

Członkini Komisji Etnograficznej PAU

 

E-mail
patrycja.trzeszczynska@gmail.com

Academia.edu

Zainteresowania badawcze

  • Antropologia pamięci 
  • Migracje, diaspory, procesy diasporotwórcze
  • Ukrainoznawstwo
  • Studia kobiece
  • Antropologia jedzenia

Publikacje (wybór)

Książki

Diaspora – Pamięć – Miejsca. Ukraińcy z Polski z lat 80. XX wieku w Kanadzie. Studium etnograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, ss. 348.

Pamięć o nie-swojej przeszłości. Przypadek Bieszczadów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 231.

A. Priadka, Łemkowska odyseja, redakcja naukowa i wstęp P. Trzeszczyńska, Wydawnictwo Carpathia 2016, ss. 326.

Łemkowszczyzna zapamiętana. Opowieści o przeszłości i przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 444.

Artykuły

Українці з Польщі в Канаді: між українською і польською діаспорою (w języku ukraińskim: Ukraińcy z Polski w Kanadzie: między diasporami ukraińską i polską), „Narodoznavchi Zoshyty” nr 2, 2019, s. 481-491.

Bridges to the Past: a Lemko family history explored through letters. An ethnographic case study, “Canadian Slavonic Papers/ Revue Canadienne des Slavistes” , nr 60, 2018, s. 44-69.

Diaspora, ojczyzny i pamięć w życiu ukraińskich emigrantów z Polski w Toronto, „Prace Etnograficzne” 2018, nr 3; numer tematyczny: „Dziedzictwo kulturowe i tożsamość diaspory ukraińskiej w Polsce. Przeszłość - współczesność – konteksty” (red. P. Trzeszczyńska), s. 83-100.

Słowa na końcu świata: opowieści o Bieszczadach, „Konteksty” 2017, nr 3 (318), s. 238-253.

Diaspora w diasporze: Ukraińcy z Polski w Toronto. Szkic z antropologii pamięci, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2017, nr 1, s. 133-148.

Ukraińska diaspora w kanadyjskim Edmonton. Krajobraz etniczny miasta i prowincji a praktyki pamięci, „Etnografia Polska”, t. 60, z. 1-2, 2016, s. 83-103.

W stronę etnografii Facebooka. Przypadek badań nad diasporą i pamięcią Ukraińców w Kanadzie, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2016, nr 2, s. 23-44.

Cudza przeszłość – nasza pamięć. Praktykowanie pamięci w Bieszczadach, „Prace Etnograficzne” 2016, nr 1, s. 1-23.

The Lemko Land Remembered: About the Research on the Memory of the Lemkos in Poland and Ukraine, “Anthropology of East Europe Review” 2015, Vol. 4, University of Indiana, pp. 1-25.

Redakcje

„Prace Etnograficzne” 2018, nr 3, numer tematyczny: „Dziedzictwo kulturowe i tożsamość diaspory ukraińskiej w Polsce. Przeszłość – współczesność – konteksty”

„Prace Etnograficzne” 2016, nr 1, numer tematyczny: „Etnografia Bieszczadów”
„Prace Etnograficzne” 2015, nr 3, numer tematyczny: „Migracje, mobilność, diaspora” [z Markiem Pawlakiem]

„Prace Etnograficzne” 2013, nr 4, numer anglojęzyczny

„Prace Etnograficzne” 2013, nr 3, numer anglojęzyczny

Projekty badawcze (wybór)

2014-2016 „Ukrainian Canadians born in Poland – memory, identity, homeland”, finansowany przez MNiSW, WH UJ oraz University of Toronto i University of Alberta, Kanada.

2013 Indywidualny grant dla młodych naukowców ze środków własnych Wydziału Historycznego UJ – projekt badawczy „Kulturowe projektowanie miejsca. Nowe Bieszczady”.

2010-2011 Grant Narodowego Centrum Nauki nr NN109093538, projekt „Wisłok Wielki w perspektywie brytyjskiej i polskiej antropologii: badania ponowne społeczności lokalnej”; kierownik: dr hab. Marcin Brocki, wykonawca: P. Trzeszczyńska.

2008-2011 Grant MNiSW nr NN109214835, projekt  „Opracowanie materiałów etnograficznych dotyczących Podhala ze zbiorów Institut fur Deutsche Ostarbeit”, kierownik: dr Małgorzata Maj, wykonawca: P. Trzeszczyńska (opracowanie materiałów etnograficznych dotyczących Komańczy).

Działalność ekspercka (wybór)

2017 konsultacja merytoryczna scenariusza oraz scenografii filmu fabularnego „My Name is Sara”, reż. Steven Orrit, prod. USA.

2016 „Rzeczy Łemków. Między żywą kulturą i martwym przedmiotem”, tekst towarzyszący autorskiej ścieżce muzealnej i ścieżce edukacyjnej w projekcie Wirtualne Muzea Małopolski, projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Małopolski Instytut Kultury we współpracy z 35 muzeami z Małopolski.

2014 wywiad „Wszyscy stworzyliśmy Bieszczady. Z etnolożką Patrycją Trzeszczyńską-Demel rozmawia Renata Radłowska”, „Duży Format”, 16 X 2014.

2013 „Inny w czasie, Inny w przestrzeni. Wielokulturowość w Małopolsce", tekst towarzyszący autorskiej ścieżce muzealnej i ścieżce edukacyjnej w projekcie Wirtualne Muzea Małopolski, projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Małopolski Instytut Kultury we współpracy z 35 muzeami z Małopolski.