dr Marek Tracz

Z końcem roku akademickiego 2015/16 w związku z przejściem na emeryturę dr Marek Tracz zakończył współpracę z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.

Przebieg kariery naukowej

1972 Magisterium - Uniwersytet Jagielloński

1981 Doktorat - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wybrane publikacje

Artykuły

"Culture for Sale" in 19th Century Egypt: Evidence From Władysław Wężyk – a Polish Traveller and Writer, [w:] In Search of the Paradigm, Anna Zambrzycka-Kunachowicz (ed.), Cracow: Departament of Ethnology, Jagiellonian University, 1992.

Plebejska farsa egipska w dziewiętnastowiecznej polskiej relacji podróżniczej: przyczynek do historii komedii dell'arte, Literatura Ludowa, 1993, nr 1.

Między tradycją a nowoczesnością: agroekologiczne skutki przebudowy systemu irygacji w nowożytnym Egipcie i jej wpływ na techniki poboru wody w rolnictwie, Zeszyty Naukowe UJ, MCXL, Prace Etnograficzne zeszyt 33, 1994.

Ciągłość i zmiana w egipskiej kulturze ludowej: casus urządzeń do czerpania i podnoszenia wody, Zeszyty Naukowe UJ MCXL, Prace Etnograficzne zeszyt 33, 1994.

Turek, dervis a konsul (prispevek k historii stereotypu Evropana v Egypte  dvenatcteho stoleti), Studia Ethnographica VIII, Acta Universistais Carolinae, Philosophica et Historica 1, Univerzista Karlova, Praha, 1994.

Between Condemnation and Acceptance: Islam and Muslims of the Holy Land in a Polish Missionary Account from the End of the Eiteenth Century, [w:] Borderlands, Culture, Identity, Ryszard Kantor (ed.), Cracow: Institute of Ethnology, Jagiellonian  University, 1996.

Stereotyp potwierdzony: Żydzi jerozolimscy w świetle wybranych polskich dziewiętnastowiecznych relacji z Ziemi Świętej, [w:] Etnologicke inspirace, Ustav Etnologie FFUK, Praha, 1997.

Świeckie oblicze Świętego Miasta: obraz Jerozolimy w polskich relacjach pielgrzymich z połowy XIX wieku, [w:] Polskie opisywanie świata: od fascynacji egzotyką do badań naukowych, Antoni Kuczyński (red.), Wrocław: Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.

Betlejem polskie, Betlejem judzkie – wyobraźnia i obserwacja w polskich relacjach pielgrzymich z  XIX wieku, [w:] Zrozumieć Azję: od starożytności do czasów współczesnych, Jadwiga Pstrusińska, Piotr Stalmaszczyk (red.), Kraków, 2003.

Dyfuzjonizm w etnologii europejskiej i amerykańskiej, [w:] Antropologiczne wizje kultury, Barbara Olszewska-Dyoniziak (red.), Ustroń, 2003.

Masakra egipskich Mameluków – zbrodnia czy zasługa: dziewiętnastowieczna opinia Zachodu o orientalnym mordzie politycznym z 1811 roku, [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, Arkadiusz Sołtysiak (red.), Warszawa: Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego, 2004.

"Puszcze"  Ziemi Świętej w opisie i refleksji XIX-wiecznych polskich pielgrzymów, [w:] Las w kulturze polskiej, III Ogólnopolska Konferencja "Las w kulturze polskiej", Orzechowo  koło Ustki, 16-18 X 2003, Wojciech Łysiak (red.),  Poznań, 2004.

"A Pole, a Hungarian are Paternal Nephews" – but not Always (The Slavonic-Hungarian Relationship as Related by H. Bogdański in the Year 1826), Studia Ethnologica XII, Acta Universitatis Carolinae, Philosophia et Historica 2 – 2000, Praga, 2004.

"Zejście do piekieł" – debarkacja w dziewiętnastowiecznej Aleksandrii jako europejskie doświadczenie szoku kulturowego, [w:]  Portolana, [seria] Studia Mediterranea, vol 1, Danuta Qurini-Popławska (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004.

Prof. dr hab. Leszek Dzięgiel (15 IX 1931 – 19 IV 2005), Etnografia Polska, tom XLIX: 2005, zeszyt 1-2.

Morze a ekumenizm: z doświadczeń polskich uczestników pielgrzymek do Ziemi Świętej w II połowie XIX wieku, [w:] Portolana: religie świata śródziemnomorskiego, [seria] Studia Mediterranea vol. 2, Danuta Quirini-Popławska (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Czas i bezczas w miejscach świętych: Jerozolima i Betlejem w historyczno-moralnej refleksji dziewiętnastowiecznych pielgrzymów polskich, [w:] Religia wobec historii, historia wobec religii, Elżbieta Przybył (red.), Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2006.