dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

Numer telefonu
(12) 663 15 37

E-mail
marcin.brocki@uj.edu.pl

Profil w serwisie Academia.edu

Curriculum vitae

Najważniejsze zainteresowania badawcze

Współczesna metodologia i teoria badań antropologicznych

Antropologia komunikacji i komunikacja międzykulturowa

Procesy dynamiczne w kulturze

Dydaktyka

W Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ prowadzę stałe wykłady dotyczące historii myśli antropologicznej oraz teorii badań antropologicznych: strukturalizmu i semiotyki. W ramach seminarium magisterskiego pod opieką mam co roku kilku studentów. Prowadzę również wykłady wprowadzające do antropologii kulturowej i etnologii dla studentów innych kierunków: historii, historii sztuki, archeologii. W ramach „Studies in Central and Eastern Europe: histories cultures and societies” prowadzę kursy z m.in. metodologii badan antropologicznych oraz seminarium BA.

Prowadziłem również wykłady w kilku miejscach w Europie (m.in. Grecja, Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Francja), ze szczególnym naciskiem na Czechy, gdzie przez rok (2010-2011) prowadziłem zajęcia z zakresu antropologii semiotycznej i antropologii Europy, ale także poza Europą, w Kenii czy w Chinach.

Publikacje (wybór)

Prace zwarte

2000 Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

2008 Antropologia. Literatura – dialog – przekład, Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

2013 Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej. Problemy, dylematy, kontrowersje, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Redakcje tomów

2002 Clifford Geertz. Lokalna lektura, (współred. D. Wolska), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2006 Kultura profesjonalna etnologów w Polsce,  (współred. K. Górny, W. Kuligowski), Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

2018 Anthropology as Social Critic: Its Public Role in the Globalized World (współred. P. Skalnik), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2019 Humanistyka i polityka. Czy wszystko jest polityczne? (współred. R. Kleśta-Nawrocki), Toruń

2019 Anthropology and Ethnology During World War II. The Activity of Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut fur Deutsche Ostarbeit in the Light of New Source Materials, M. Maj, M. Brocki, S. Trebunia-Staszel (red.), tłum. Katarzyna Dorota Diehl, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły

2017

Predicaments of Public Anthropology, [w:] Cultivating Pathways of Creative Research: New Horizons of Transformative Practice and Collaborative Imagination, A. K. Giri (red.), Primus Books, New Delhi 2017, s. 269-282.

Hotentoci i Buszmeni – na marginesie uwag etnologicznych Romana Stopy, [w:] Pionierzy krakowskiej afrykanistyki. Pamięci Profesora Romana Stopy (1895-1995) w 120. rocznicę urodzin, R. Kłosowicz (red.), Kraków 2017, s. 67-81.

2018

Skalnik P., M. Brocki, Global Anthropologies: Can anthropologists be humanizers of globalization?, [w:] Anthropology as Social Critic: Its Public Role in the Globalized World (współred. P. Skalnik), Kraków 2018: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 7-20.

Relacje międzygrupowe na tle wielkiego projektu przemysłowego, na przykładzie rozbudowy Elektrowni Opole, „Prace Etnograficzne”, t. 46, nr 4, s. 67-87.

2019

Humanistyka i polityka. Wprowadzenie (współautor: Rafał Kleśta-Nawrocki), [w:] Humanistyka i polityka. Czy wszystko jest polityczne? R. Kleśta-Nawrocki, M. Brocki (red.), Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 7-12.

A large industrial project and the dynamics of intergroup relations on the example of the expansion of the Opole Power Station, [w:] Mutual Impact: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia, P. Skalnik (red.), Wrocław, s. 155-178.

Public, engaged and activist. The dead-ends of contemporary anthropology, [in] Twilight Zone Anthropology. Voices from Poland, M. Buchowski (ed.), London: Sean Kingston Publishing, pp. 119-136.