dr Małgorzata Maj

Numer telefonu
(12) 663 15 83

E-mail
marzata.maj@gmail.com

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze dr Małgorzaty Maj dotyczą przede wszystkim etnologii Polski i Bałkanów, a koncentrują się zarówno wokół  tradycyjnej kultury ludowej, jak i współczesnych fenomenów kulturowych. Od kilku lat realizuje projekt badawczy dotyczący nazistowskich badań rasowych i ludoznawczych w czasie II wojny w Polsce.

Projekty badawcze (wybór)

Kierownik grantu 2-HO1H-028-22 Tradycje kultury karpackiej we współczesnych modelach tożsamości lokalnej. Przykład polski i Rumunii – badania porównawcze, okres realizacji: 2002-2004.

Kierownik grantu N-N109214835 Opracowanie materiałów etnograficznych dotyczących Podhala ze zbiorów Institut für Deutsche Ostarbeit, okres realizacji: 2008-2011.

Uczestnik projektu badawczego IEiAK UJ Tradycja i współczesność w Karpatach Polskich i Rumuńskich. Podhale i Maramuresz, okres realizacji: 2001-2010, funkcje w ramach projektu:

  • Członek zespołu realizującego grant 2H01-H005-22 System ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat, okres realizacji 2002-2005.
  • Główny wykonawca w zespole realizującym grant 1-H01G-010-15 System ewidencji źródeł etnograficznych testowany na bazie danych dotyczącej kultury ludowej Karpat, okres realizacji: 1998-2000, kierownik: prof. dr hab. Czesław Robotycki.
  • Główny wykonawca w realizacji projektu badawczego Prokes – baza danych o źródłach dotyczących kultury ludowej Karpat, źródło finansowania KBN (PB1203/P1/92/02), okres realizacji: 1993-1995, kierownicy: prof. dr hab. Anna Zambrzycka-Kunachowicz, dr hab. Czesław Robotycki.
  • Główny wykonawca w projekcie badawczym Wybrane dziedziny kultury ludowej Karpat i Bałkanów, źródło finansowania: KBN (ES 2/91), okres realizacji: 1990-1991, kierownik: prof. dr hab. Anna Zambrzycka-Kunachowicz.

Członek etnograficznego zespołu w ramach interdyscyplinarnego projektu Wilamowice. Przyroda, historia, język, kultura oraz społeczeństwo miasta i gminy, okres realizacji: 1996-1999.

Kierownik projektu Etnograficzne badania dotyczące kapliczek i innych form małej architektury sakralnej na obszarze gminy Biały Dunajec, okres realizacji: 2008-2009, współpraca: Urząd Gminy Biały Dunajec.

Kierownik projektu Inwentaryzacja obiektów zabytkowych na terenie gminy Biały Dunajec, okres realizacji: 2012, współpraca: Urząd Gminy Biały Dunajec i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie (Delegatura w Nowym Targu).

Wykonawca projektu w ramach tematów badawczych IEiAK UJ Działalność Sektion Rassen-und Volsktumsforschung Institut fűr Deutsche Ostarbeit na Podhalu, okres realizacji: 2011-2013, współwykonawca: dr Stanisława Trebunia-Staszel.

Uczestnik międzynarodowego projektu CANEPAL (Culture and Nature: The European Heritage od Sheep Farming and pastoral life), prowadzenie: Muzeum Kresów w Lubaczowie, źródło finansowania: Komisja Europejska, okres realizacji: 2010-2014.

Publikacje (wybór)

Prace zwarte

Rola daru w obrzędzie weselnym. Ossolineum, Wrocław 1986.

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne. Znaki sacrum ludzką ręką wzniesione. Bukowina Tatrzańska 2006 [współautor: Monika Golonka-Czajkowska].

Artykuły

The Gift in the Polish Wedding. "Bergen Studies in Social Anthropology" numer 38:1987, strony 51-65.

The Symbols of "Solidarity" in the Period of Martial Law. "Studia Ethnologica" (Zagrzeb) numer 3:1991, strony 209-218.

The Myth of Slavonic Unity. w: In Search of Paradigm. Krakow 1992, strony 41-52.

L'idee de la communaute Slave. w: Regions, regionalismes et consciences regionale face a l'integration europenne. Krakow 1993, strony 21-29.

Soudobe mesianisticke vize naroda. "Studia Ethnographica" VIII, Acta Universiatis Carolinnae, Philospohia et Historica I, Univerzita Karlova, Praga 1994, strony 55-60.

Kultura ludowa. w: Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działanie. Kraków 1995, strony 181-196.

Symbole słowiańskie w subkulturach młodzieżowych. w: Symbole słowiańskie – symbole narodowe. ZN UJ "Prace Etnograficzne" zeszyt 35:1999, strony 135-140.

Obrzędy. Układ gniazdowy terminów. w: Układ gniazdowy terminów i słownik słów kluczowych wybranych kategorii kultury. Etos, obrzędy, demonologia, magia. Czesław Robotycki, Wiesław Babik (red.), Kraków 2002, strony 49-85.

Rasse und Kultur. Anthropologische Untersuchungen der Nazis im besetzten Polen während des Zweiten Weltkrieges. "Anthropos – International Review of Anthropology and Linguistics" 106.2011/2, strony 547-561 [współautor: Stanisława Trebunia-Staszel].