mgr Magdalena Zych

E-mail
zych@etnomuzeum.eu

 

Prace etnograficzne i antropologiczne realizuję w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. W gronie zespołów badawczych zajmuję się między innymi wyobraźnią weselną, relacjami człowieka z ziemią, koordynowałam również projekt „dzieło-działka" dotyczący miejskiego ogrodnictwa. Szukam połączeń pomiędzy światami etnograficznych kolekcji historycznych a ich dzisiejszym obiegiem.

Nurt nazywany antropologią współczesności jest mi najbliższy, tak jak idea muzeum etnograficznego będącego narzędziem dialogu i rozumienia. Inspirują mnie prace antropologiczne, które przekraczają ramy dyscypliny.

W przygotowywanej pracy doktorskiej stawiam pytania o współczesne strategie budowania kolekcji etnograficznych.

Zainteresowania badawcze

Antropologia współczesności
Metodologia badań etnograficznych
Muzeologia

Projekty badawcze (wybór)

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016) w zakresie zarządzania kulturą

"Awkward Objects Of Genocide. Vernacular Art on the Holocaust and Ethnographic Museum" (2016-2019), w ramach programu Horyzont 2020 Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production, Uniwersytet Jagielloński, kierowniczka grantu: dr hab. Roma Sendyka

"Antropologiczna reinterpretacja kolekcji syberyjskiej ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, pochodzącej od polskich badaczy Syberii XIX wieku" (2016-2019), w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, "Rozwój 2a", kierowniczka grantu: dr hab. Grażyna Kubica-Heller

"Migranci" (2013-2017), projekt Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz Muzeum Życia Walońskiego w Liège

"Badanie opinii społecznej wobec lokalnego programu rewitalizacji Starego Podgórza" (2013-2014), współpraca z Instytutem Socjologii UJ i Referatem ds. Rewitalizacji UMK

"Szwajcarskie doświadczenia w budowaniu kolekcji etnograficznych" (2013), grant Szwajcarskiej Fundacji dla Kultury Pro Helvetia w ramach programu Short Stops

"Ugory, odłogi, ziemia" (2013-2017), projekt Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, koordynacja badań

"Wesela 21" (2009-2015), projekt Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, koordynacja badań

"Wesela 21: audioportret" (2014), grant MKiDN, wykonawca

"Dzieło-działka" (2008-2012), projekt Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, koordynacja badań

"Współczesna wieś karpacka w Polsce w aspekcie współdziałania i pomocy wzajemnej" (2003), projekt  badawczy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, wykonawca badań

Wystąpienia konferencyjne (wybór)

IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, Poznań 27-30 maja 2015, wystąpienie: "Audiosfera wesela, słuch i wodze wyobraźni"

Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie, Poznań, 22-23 maja 2014 roku, wystąpienie: "Współczesne wesela i recepcja działań Oskara Kolberga"

Odgrodzić ogrody, czyli miasto scalone zielenią, V Ogólnopolska Konferencja i warsztaty urbanistyczne, organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny i Politechnika Krakowska, 12.05.2014, wystąpienie: "dzieło-działka, o doświadczeniu miejskiego ogrodnictwa w perspektywie interdyscyplinarnego projektu badawczego"

Muzea prywatne, społeczne i wyznaniowe w Polsce – szanse i problemy, organizatorzy: Katedra Muzeologii UKSW i Fundacja Ari Ari, 13.12.2013, wystąpienie: "Wyobraźnia kolekcji, podróż w czasie"

Muzeum w środowisku lokalnym – współdziałanie i odpowiedzialność, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 14-15.10.2013, wystąpienie: "Perspektywa lokalna w szwajcarskich muzeach etnograficznych"

Pasja czy obowiązek? Kolekcjonerstwo a współczesne muzea, organizator: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 15.11.2012, wystąpienie: "Od badań do kolekcji. O projekcie Pamiątka rodzinna Muzeum Etnograficznego w Krakowie" (we współpracy z Dorotą Majkowską-Szajer)

Między rzeczą a rzeczywistością. Eksponat, kopia, odzwierciedlenie – przedmioty i ich rola w ekspozycji muzealnej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 22-23.10.2012, wystąpienie: "Kiedy rzeczy zaczynają mówić? O wystawie Przejścia i powroty Muzeum Etnograficznego w Krakowie"

Rzecz-obraz-niezwykłość, pamięci Piotra Szackiego, organizator: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 28.10.2010, wystąpienie: "Ogródek działkowy do życia koniecznie potrzebny: o kolekcji dzieło-działka"

Publikacje (wybór)

Redakcje

Wesela 21, red. D. Majkowska-Szajer, M. Zych, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 2015

Dzieło-działka, red. M. Szczurek, M. Zych, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 2012

Artykuły

The Art of the Allotment [w:] Museum Participation: New Directions for Audience Collaboration, ed. K. McSweeney, J. Kavanagh, MuseumsEtc, Edinburgh - Boston, 2016

Gorzki świat słodkich dźwięków [w:] Wesela 21, red. D. Majkowska-Szajer, M. Zych, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 2015

I żyli długo i szczęśliwie [w:] Wesela 21, red. D. Majkowska-Szajer, M. Zych, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 2015

Na ziemi [w:]  "Herito" nr 19, R. 2015

Polimery na kolekcję a na deser skan [w:] "Autoportret" 1/2015

To fale i wiara. O dzwonach, złej pogodzie i etnografii [w:] W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Prof. Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Wyd. WUJ, Kraków 2014

O muzeum, fondue i ekspedycjach polarnych, czyli szwajcarskie zmagania z dziedzictwem "Zarządzanie w kulturze", z. 1/2014

‘Będzie się działo'. Orszak Afrodyty i polskie wesela, "Konteksty" 1/2014

Niestałość w kanonie, stałość w uczuciach, "Znak" 4/2014

‘Spotkasz tam siebie, jakiego się nie spodziewasz'. O współczesnych weselach i projekcie badawczym Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie [w:] Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych, red. J. Hajduk-Nijakowska, Opole 2014

Ruch, którym jesteśmy zawiera też ruch naszych myśli, rozmowa z prof. Timem Ingoldem (wspólnie z Katarzyną Walą), "Autoportret" 2/2014

Działki, obrzeża krajobrazu [w:] Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, red. D. Czaja, Wołowiec 2013

Ugory, odłogi, ziemia, "Autoportret" 4/2012

Kilka arów, cały świat [w:] Dzieło-działka, red. M. Szczurek, M. Zych, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 2012

Etnografia współczesności, "Rocznik Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie", red. M. Szczurek, t. XVI, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 2010

O dzwonniku. Vivos vocat, mortuos plangat, fulgura frangit [w:] Człowiek-zwierzę, człowiek-maszyna, red. A. Celińska, K. Fiedler, Stowarzyszenie Antropologiczne Archipelagi Kultury, Kraków 2005