dr Magdalena Sztandara

Numer telefonu
(12) 663 14 89

E-mail
magdalena.sztandara@uj.edu.pl

Obszary zainteresowań badawczych

Antropologia wizualna
Performance studies
Gender studies
Przedstawienia kulturowe w Europie Południowo-Wschodniej (Bałkany)

Projekty badawcze i edukacyjne (wybór)

Projekt badawczy Bałkańskie „herstory": Serbia, 2013-2014

Projekt badawczy Bałkany performatywne - praktyki przedstawieniowe kobiet w Bośni i Hercegowinie, 2013

Projekt badawczy Zmityzowane wersje (nie-)etnicznych obcych w przedstawieniach wizualnych XX i XXI wieku - analiza prasy i druków ulotnych, 2012-2015

Projekt badawczy Wiejskie Społeczności Alternatywne, 1999-2000

Międzynarodowy Festiwal Współczesnego Dramatu „ODRAMA" (wspólnie z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu), 2005-2010

Projekt edukacyjny Pasaże teatralne (wspólnie z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu), 2008

Staże zagraniczne

Univerzitet u Novom Sadu - Filozofski Fakultet, Serbia, 2013/2014, Visegrad Post-Graduate Scholarship

Swansea University - Department of Sociology & Anthropology and Department Media & Communication, Wielka Brytania, 2007, Stypendium Fundacji Lanckorońskich

Publikacje (wybór)

Książki

Fotografia etnograficzna i „etnograficzność" fotografii. Studium z historii myśli etnologicznej i fotografii II poł. XIX i I poł. XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.

Redakcje

Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych, red. M. Sztandara, K. Łeńska-Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.

Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie - konteksty - interpretacje, red. M. Sztandara, K. Łeńska-Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.

Zmowa, intryga, spisek. O tajnych układach w strukturze codzienności, red. M. Sztandara, K. Łeńska-Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

O rozkoszach wszelakich… Od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury, red. M. Sztandara, K. Łeńska-Bąk], Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.

Brud. Idee - dylematy - sprawy, red. M. Sztandara, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.

Bałkany performatywne. Rytuał - dramat - sztuka w przestrzeni publicznej, red. M. Sztandara, G. Injac, W. Kuligowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.

Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje…, red. M. Sztandara, K. Łeńska-Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.

Artykuły / rozdziały

„Przepisy" na ludową przestrzeń. O aranżowaniu miejsc biesiadnych, „Łódzkie Studia Etnograficzne" 2007, s. 25-38.

Fotografia, stereotyp małej ojczyzny i perspektywa prywatna, „Przegląd Kulturoznawczy" 2008, nr 1, s. 245-261.

Kategorie dokumentalności. O strategiach, programach i propagandzie w polskich obrazach fotograficznych I poł. XX wieku, [w:] Prawda i fałsz. O polskiej chwale i wstydzie, red. W. K. Pessel, S. Zagórski, Oficyna Wydawnicza „Stopka", Łomża 2010, s. 121-138.

„Территория духовных редкостей". Этнологический анализ визуальных изображений Сибири, [w:] Cибирь на перекрестье мировых религий, Pоссийская академия наук сибирское отделение, Новосибирск 2011, s. 81-89.

Miejsce (w) pamięci. Fotograficzny spacer ulicami miasta, „Studia Slavica" 2011, s. 295-308.

Kobiety w „obiektywach" kobiet, [w:] Ona w XXI wieku. Interdyscyplinarny obraz kobiety, red. M. Baranowska-Szczepańska, Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, Poznań 2011, s. 599-613.

„Wegetarianki dla wegetarian". Rzecz o drobnych wykluczeniach w alternatywnych i wegetariańskich ogłoszeniach towarzyskich, [w:] Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe, red. K. Kossakowska-Jarosz, J. Nocoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 63-78.

„Jak zwykle jedenastego kobiety nie mogą spać. Demonstracje, demonstracje...", [w:] Bałkany performatywne. Rytuał - dramat - sztuka w przestrzeni publicznej, red. M. Sztandara, G. Injac, W. Kuligowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 115-126.

Transformart narracje, czyli o potrzebie obecności bohaterek. Przypadek bałkański, [w:] Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje…, red. M. Sztandara, K. Łeńska-Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 257-274.