dr Magdalena Sztandara

Numer telefonu
(12) 663 14 89

E-mail
magdalena.sztandara@uj.edu.pl

 

Curriculum vitae

Przebieg kariery zawodowej

adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (październik 2014 – do chwili obecnej); wicedyrektor ds. dydaktyki i spraw studenckich (listopad 2014 – wrzesień 2016)

adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego (październik 2005 – wrzesień 2014); wicedyrektor ds. finansowych i organizacyjnych Instytutu Polonistyki (wrzesień 2008 – wrzesień 2012)

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu: współorganizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, kuratorstwo, dokumentacja fotograficzna spektakli, projekty wizualne (wrzesień 2007 – wrzesień 2011)

Staże badawcze i naukowe

Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Filozoficzny, Katedra Etnologii i Antropologii, Serbia: prowadzenie laboratorium performatywno-etnograficznego dla studentów i studentek kierunku etnologia i antropologia (wspólnie z prof. Ildiko Erdei); udział w seminariach i spotkaniach naukowych w Katedrze; etnograficzne badania terenowe w ramach projektu badawczo-naukowego Balkan’s herstory. Disobedience and dissensus in public space. Czas trwania: luty – lipiec 2019

Instytut Etnologii i Folkorystyki, Zagrzeb, Chorwacja: kwerenda biblioteczna; udział w seminariach naukowych Instytutu; etnograficzne badania terenowe w ramach projektu badawczo-naukowego Balkan’s herstory. Disobedience and dissensus in public space Czas trwania: luty 2018

Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Filozoficzny, Katedra Etnologii i Antropologii, Serbia: etnograficzne badania terenowe w ramach projektu badawczo-naukowego Dwelling in Temporariness? Displacement, Emplacement and Belonging among Post-War Migrants in Serbia Czas trwania: wrzesień – październik 2017

Uniwersytet w Nowym Sadzie, Wydział Filozoficzny, Serbia: etnograficzne badania terenowe w ramach projektu badawczo-naukowego Balkan’s herstory. Disobedience and dissensus in public space. Czas trwania: wrzesień 2013 – styczeń 2014 

Department of Sociology & Anthropology, Department Media & Communication, Swansea University, Wales, Wielka Brytania:  Czas trwania: styczeń – luty 2007

Projekty badawczo-naukowe

Społeczno-prawna sprawiedliwość kobiet. Analiza kobiecych kręgów
numer projektu: 2019/33/B/HS5/02863
kierownik projektu: dr Lidia Rodak
jednostka prowadząca projekt: Uniwersytet Śląski w Katowicach
źródło finansowania projektu: Narodowe Centrum Nauki, Opus 18
zakres obowiązków: główny wykonawca, autor artykułów i współautor raportu (listopad 2020 – marzec 2022) 

Zmityzowane wersje (nie-)etnicznych obcych w przedstawieniach wizualnych XX i XXI wieku. Analiza prasy i druków ulotnych
numer projektu: 0139/NPRH2/H12/81/2012
kierownik projektu: dr hab. Dagnosław Demski, prof. IAE PAN
jednostka prowadząca projekt: Instytut Etnologii i Archeologii Polskiej Akademii Nauk
źródło finansowania projektu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2012
zakres obowiązków: redaktor, kwerenda, autor artykułów (2012 – 2015) 

Dwelling in Temporariness? Displacement, Emplacement and Belonging among Post-War Migrants in Serbia: Belgrad, Nowy Sad, Serbia, lipiec - wrzesień 2016, lipiec – październik 2017

Balkan’s herstory. Disobedience and dissensus in public space, Serbia: lipiec 2013 – styczeń 2014, lipiec – wrzesień 2015, lipiec – wrzesień 2016, lipiec – październik 2017, luty – lipiec 2019; Chorwacja: luty 2018

Performative Balkans, Bośnia i Hercegowina, luty – czerwiec 2013

Wiejskie społeczności alternatywne, Polska, lipiec 1999 – maj 2000

Wykłady gościnne

Uniwersytet w Belgradzie, Katedra Etnologii i Antropologii: Ethnographers' Self-Depictionin the Photographs from the Field. The Post-War Ethnology in Poland (październik 2017)

Uniwersytet w Nowym Sadzie, ACIMSI Centar za rodne studije: Feministički performans u Poljskoj. Od feminističkih intervencija do post-feminističke umetnosti (wrzesień 2013)

Uniwersytet w Sarajewie, Center for Interdisciplinary Postgraduate Studies, Bośnia i Hercegowina; Uniwersytet w Banja Luce, Republika Serbska: Žene u sočivima žena, Izdavačke prakse u javnom prostoru (listopad 2011)

Uniwersytet w Sarajewie; Międzynarodowy Festiwal Teatralny MESS, Bośnia i Hercegowina: Feminism and Citizenship. Warsztaty i sympozjum w ramach projektu „Undiplomatic ART'' (czerwiec 2012)

Stypendia naukowe

Stypendium badawcze Instytutu Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu, Chorwacja (luty 2018)

BUWiM: 2013 (sierpień – październik); 2017 (wrzesień – październik)

Visegrad Post-Graduate Scholarship (wrzesień 2013 – styczeń 2014)

Stypendium Fundacji Lanckorońskich (2007)

Projekty artystyczno-edukacyjne

Islandia, Reykjavik: warsztaty performatywno-antropologiczne skierowane do polskich migrantek. Tytuł projektu: „Odwaga jest kobietą” [wspólnie z Ivaną Indjin – performerką i reżyserką teatralną z Serbii]. Współpraca: Bjarkarhlíð, Gröndalshús, Iðnó. Finansowanie: Janfréttissjóður Íslands, Forvarnarsjóður Reykjavíkur (marzec 2018; styczeń 2019)

Polska, Opole: warsztaty performatywne z seniorami „Teatrowni” Stowarzyszenia Kochanowski w Opolu [wspólnie z 
Ivaną Inđjin – performerką i reżyserką teatralną z Serbii] (listopad 2014)

Polska, Kraków: warsztaty performatywne z seniorami „Spółdzielni teatralnej” przy Teatrze Ludowym w Krakowie Serbii [wspólnie z Ivaną Inđjin – performerką i reżyserką teatralną z Serbii] (marzec 2016)

Projekty dydaktyczne, kuratorskie i warsztaty

Laboratorium etnograficzne „(Nie)udane starzenie w przestrzeni publicznej”. Laboratorium prowadzone wspólnie ze studentami etnologii i antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu we Wrocławiu; Wrocław (październik 2020)

Laboratorium etnograficzno-performatywne „Pobuna u toku” dla studentów i studentek kierunku etnologia i antropologia na Uniwersytecie w Belgradzie [wspólnie z prof. Ilidko Erdei]; Belgrad (luty – maj 2019)

Laboratorium etnograficzno-performatywne „Życiorysy Nowej Huty” dla studentów i studentek kierunku etnologia i antropologia kulturowa Uniwersytetu Jagiellońskiego [współpraca: Teatr Ludowy w Krakowie]; Kraków (październik 2016 – czerwiec 2017). Efektem laboratorium był blog przygotowany przez studentów i studentki oraz współpraca w przygotowaniu spektaklu teatralnego „Tożsamość Wila” w reżyserii Gabrieli Muskały

Laboratorium teatralno-etnograficzne „Męskość. Interwencje” [współpraca: prof. Grzegorz Niziołek] dla studentów i studentek etnologii i antropologii kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz reżyserii i dramaturgii Akademii Teatralnej w Krakowie; Kraków (październik 2017 – czerwiec 2018)

Działalność redakcyjna

Współredaktorka czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego „Prace Etnograficzne” (od 2017 roku)

Członek komitetu redakcyjnego Biblioteki Popularnonaukowej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od roku 2012 do chwili obecnej)

Sekretarz i współredaktorka serii wydawniczej „Stromata Anthropologica”, Uniwersytet Opolski (2006 - 2014)

Dydaktyka

2002-2014: zajęcia dydaktyczne na kierunkach: kulturoznawstwo, filologia polska, filologia słowiańska i europeistyka, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski.

2014 – do chwili obecnej: zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, warsztaty, laboratoria i ćwiczenia terenowe) na kierunku etnologia i antropologia kulturowa, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński:
Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej; Etnografie Bałkanów; Antropologia wizualna; Metody badań etnograficznych; Seminarium licencjackie; Ćwiczenia terenowe; Laboratorium etnograficzne

2019 (marzec – maj): warsztaty z metodologii badań etnograficznych na kierunku etnologia i antropologia Uniwersytetu w Belgradzie.

Wybrane publikacje

Fotografia etnograficzna i „etnograficzność” fotografii. Studium z historii myśli etnologicznej i fotografii II poł. XIX i I poł. XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, ss. 227.

Dramatizing Ethnographic Fieldwork. Collaborative Laboratory and the Act of Intervening, [co-author: Grzegorz Niziołek], ‘Teaching Anthropology. Journal of the Royal Anthropological Institute’ 2020, Vol. 9, No. 2, pp. 17-27.

Expired places and forgotten people: Spatial and temporal practices of Military Homeless People in Serbia, ‘Time & Society’ 2020, Vol. 29(3), pp. 772-793.

To be unworthy of national stage. Women’s disobedience as performative practices, ‘Glasnik Etnografskog instituta SANU’ 2018, LXVI (2), pp. 347-366.

Ethnographers’ Self-Depiction in the Photographs from the Field. The Example of Post-War Ethnology in Poland [Zbigniew Libera]. In The Multi-mediatized Other. The Construction of Reality in East-Central Europe, 1945-1980, (eds.) D. Demski, A.Kassabova, I.Sz.Kristof, L. Laineste, K.Baraniecka-Olszewska, 2017, Budapest: l’Harmattan, pp. 140-169.

A Women’s Performative Calendar as a Strategy for Dealing with ‘Absence’, “Ethnologia Balcanica” 2016, Vol. 19, pp. 175-187.

Był piękny i słoneczny dzień… O “wyciszanych” narracjach mieszkańców Sarajewa [It was a nice and sunny day...On the suppressed narratives of Sarajevo’s residents], „Journal of Urban Ethnology” 2016, Vol. 14, s. 45-63.

„A women from a newspaper”: a new face of ideology and old habits, [w:] War Matters: constructing images of the other (1930s to 1950s), red. D. Demski, L. Laineste, K. Baraniecka-Olszewska, Budapest: L’Harmattan 2015, pp. 390-409. 

Transformart narracje, czyli o potrzebie obecności bohaterek. Przypadek bałkański, („Transformart” narrations, that is about the need for presence of heroines. The Balkan case) [w:] Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje…, red. M. Sztandara, K. Łeńska-Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 257-274.

Brakujące światy. Miasto z perspektywy kobiet…[The missing worlds. A city from the women’s perspective], „Journal of Urban Ethnology” 2014, nr 12, s. 85-103.

„Jak zwykle jedenastego kobiety nie mogą spać. Demonstracje, demonstracje...”, [w:] Bałkany performatywne. Rytuał – dramat – sztuka w przestrzeni publicznej, red. M. Sztandara, G. Injac, W. Kuligowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 115-126.

Walczące z brudem, czyli o rekompozycji pewnej idei, [w:] Brud. Idee – dylematy – sprawy, red. M. Sztandara, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 179-194.

Kobiety w „obiektywach” kobiet, [w:] Ona w XXI wieku. Interdyscyplinarny obraz kobiety, red. M. Baranowska-Szczepańska, Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, Poznań 2011, s. 599-613.

Miejsce (w) pamięci. Fotograficzny spacer ulicami miasta, „Studia Slavica” 2011, s. 295-308.