dr Łukasz Sochacki

Zastępca Dyrektora IEiAK UJ ds. studenckich

Opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Członek Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego o/Kraków

Członek Zarządu Polskiego Instytutu Antropologii

Członek Rady Wydziału Historycznego UJ

Członek Rady Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

 

Numer telefonu
(12) 663 15 37

E-mail
l.sochacki@uj.edu.pl

Fonoteka Etnograficzna

Profil Academia.edu

Profil Facebook

anthropology@home.dziennik

Komisja Etnograficzna PAU w Krakowie

Zainteresowania badawcze

Kłopotliwe byłoby wskazanie jednoznacznie przedmiotowego zakresu moich zainteresować badawczych. Przyjmuję, że antropologia kulturowa to postawa mająca siłę poznawania różnych zjawisk kultury, co też staram się realizować w praktyce badawczej. Niemniej, przyciśnięty do ściany, jako zainteresowania badawcze mogę wskazać: teorię mitu i symbolu, metodologię  humanistyki (przede wszystkim teorię intepretacji i metody badań etnograficznych), pogranicza nauki i sztuki, religijność, etnologię Polski. W ogólności, chciałbym widzieć siebie jako przedstawiciela nurtu określanego w polskiej etnologii jako antropologia współczesności.

 

Praca dydaktyczna

Posługę dydaktyczną sprawuję przede wszystkim w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, prowadząc kursy poruszające zagadnienia związane z etnologią Polski, folklorystyką, metodyką badań etnograficznych, współczesnymi mitami. Prowadzę także zajęcia dotyczące antropologii sztuki na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Miałem przyjemność realizować kursy wprowadzające do etnologii i antropologii kulturowej w: Instytucie Historii UJ, Instytucie Historii Sztuki UJ, Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ i Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

Prace i wyjazdy badawcze (wybór)

 • Świętowanie w Krakowie. Współczesny rok obrzędowy, projekt badawczy realizowany we współpracy z Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa (2022-2023)
 • Mobilne studio multimediów, projekt dydaktyczno-edukacyjny, badania zespołowe finansowane ze środków programu ID.UJ - POB Heritage (2021-2022)
 • Mapowanie ciszy. Galenosfery Krakowa, badania zespołowe finansowane ze środków programu ID.UJ - POB Heritage (2021-2022)
 • Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich powiatu chrzanowskiego, współwykonawca w badaniach organizowanych przez Nadwiślański Park Etnograficzny (2021)
 • Fonosfera krakowskich targowisk, badania zespołowe finansowane ze środków programu ID.UJ - POB Heritage (2021-2022)
 • Festa di Santa Lucia. Czas święta, pilotażowe badnia etnograficzne w Syrakuzach dotyczące religijności na Sycyli (grudzień 2019).
 • Kwerenda biblioteczna: Biblioteca Universitaria di Bologna, Biblioteca comunale dell'Archiginnasio a Bologna (listopad 2019).
 • Wyjazd studyjno-szkoleniowy na Università per Stranieri di Perugia (2019).
 • Feste religiose: wyjazd szkoleniowo-badawczy na Università per Stranieri di Siena dotyczący doskonalenia kompetencji językowo-kulturowych w zakresie języka włoskiego i kwerenda biblioteczna dotycząca fest religijnych mających miejsce na Sycylii (2018).
 • Festa di Santa Rosalia. Antropologia doświadczenia religijnego: pilotażowe badania etnograficzne w Palermo dotyczące religijności (2018).
 • Odkrywanie skarbów dziedzictwa niematerialnego południowej Małopolski: zespołowy projekt badawczy realizowany przez Fundację Mapa Pasji dotyczący znaczenia tradycji oraz jej nowych form w wybranych miejscach południowej Małopolski (2018-2020).
 • Festa di Sant'Agata. Religijność potoczna w Katanii: pilotażowe badnia etnograficzne w Katanii dotyczące religijności (2017).
 • Stereotyp naukowca: badnia z zastosowaniem obserwacji etnograficznej w trakcie konferencji i seminariów naukowych (2016).
 • Lunissanti - antropologia doświadczenia: pilotażowe badania etnograficzne w Castelsardo (Sardynia, Włochy) dotyczące religijności (2015).
 • Fikcje biograficzne. Legenda naukowców: wyjazd studyjno-badawczy do Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana związany z kwerendą archiwalną dotyczącą biografii włoskiego fizyka Ettore Majorany (2014).
 • Mezzogiorno - antropologia doświadczenia: wyjazd badawczy dotyczący antropologii podróży, mający na celu problematyzację zagadnieniań zwiazanych z "tekstem Sycylii".

Publikacje (wybór)

Publikacje

 • Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji, red. Ł. Sochacki, Fundacja Mapa Pasji, Kraków 2020.
 • Il festino di Santa Rosalia. Notatki ze słabej etnografii, "Konteksty. Polszka Sztuka Ludowa", 2019, nr 3, s. 177-187.
 • Lunissanti. Antropolog i doświadczenie, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2018, nr 1-2, s. 119-124.
 • Czy prawdziwych biografii już nie ma? Legenda Ettore Majorany, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa",  2016, nr 3-4, s. 60-66.
 • "Naukowiec jak malowany". Uwagi o micie i komiksie, "Prace Etnograficzne", 2014, t. 42, nr 3, s. 245-256.
 • Cząstki eksterytorialne. Pogranicza mitu i nauki, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2014, nr 1, s. 62-67
 • „Bitwa o Anglię". Wembley w świetle prasy, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 2012, nr 3-4, s. 205-210.
 • Zjawisko „etnodesign", [w:] Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretatywnej, (red.) Adam A. Szafrański, Lublin 2011, s. 169-181.
 • Antropologia zaangażowana (?), „Prace Etnograficzne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", 2010, nr 38, s. 7-16.
 • Imaginarium miłosne w wierszowanych listach ludowych, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, 2010, t. XVI, s. 246-256.

Pełnione funkcje