Stypendia dla pracowników naukowych

Koordynator ds. Współpracy z Zagranicą

dr Marek Pawlak

E-mail
marek.pawlak@uj.edu.pl

Telefon
(12) 663 15 37

Erasmus+

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na tygodniowe wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni, z którymi zostały podpisane umowy o wymianie kadry akademickiej w ramach programu ERASMUS+. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się raz w roku na przełomie września i października.

Cele wyjazdu
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej (obowiązkowo 8 godzin tygodniowo).
Monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów UJ w uczelni zagranicznej (dodatkowo).
Zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności (dodatkowo).

Procedura rekrutacyjna
Zgłoszenia mogą składać nauczyciele akademiccy zatrudnieni w UJ na podstawie umowy o pracę, pracujący w instytutach/wydziałach, które podpisały umowy o wymianie kadry akademickiej w ramach programu ERASMUS+ ważne w roku akademickim 2015/16. Przed złożeniem zgłoszenia należy sprawdzić u koordynatora instytutowego/wydziałowego, czy w umowie instytutowej/wydziałowej z uczelnią, do której planowany jest wyjazd przewidziana jest wymiana kadry akademickiej.

Szczegółowe informacje i formularze aplikacyjne znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UJ