Kalwaria Zebrzydowska (Misteria Pasyjne)

Prawie każdego roku studenci Instytutu w ramach kursu wprowadzającego w zagadnienia etnologii Polski wyjeżdżają do Kalwarii Zebrzydowskiej, by obserwować i dokumentować przebieg Misteriów Pasyjnych. Przywożą zdjęcia i notatki z obserwacji, jednak najważniejszym owocem jest nieuchwytne doświadczenie pierwszej konfrontacji z realiami badań terenowych.

fot. Anna Niedźwiedź