Kalwaria Zebrzydowska (Misteria Pasyjne)

Prawie każdego roku studenci Instytutu w ramach kursu wprowadzającego w zagadnienia etnologii Polski wyjeżdżają do Kalwarii Zebrzydowskiej, by obserwować i dokumentować przebieg Misteriów Pasyjnych.

fot. Anna Niedźwiedź