Ixil

Od roku 2013 mgr Monika Banach prowadzi badania naukowe w regionie Ixil w Gwatemali. Badania dotyczą problematyki świętego krajobrazu oraz przemian we współczesnej religijności Majów Ixil.

Od 2018 badania prowadzone są w ramach projektu zatytułowanego „Meal Ixil Tenam, Córki ludu Ixil: Perspektywa płci kulturowej w procesach zmian we współczesnej religijności Majów Ixil z Gwatemali”. Opiekę nad realizacją sprawuje Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki (2017/25/N/HS1/00633).

Od 2018 mgr Banach jest również uczestniczką projektu „Malowidła ścienne z Chajul: dokumentacja, konserwacja i interpretacja unikatowych fresków Majów z wyżyn Gwatemali” realizowanego przez Instytut Archeologii UJ. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki (2017/27/B/HS3/00847).

**

Wybór publikacji naukowych:

Banach, Monika, and Elena Brito Herrera. “Buscando Eela Chil Vatz En El Tiichajil Tenam: El Concepto Del Buen Vivir En El Pensamiento Maya Ixil.” Maya America: Journal of Essays, Commentary, and Analysis 3, no. 3 (2021): 49–69.

Źrałka, Jarosław, Katarzyna Radnicka, Monika Banach, Lucas Asicona Ramírez, María Luisa Vázquez De Ágredos-Pascual, Cristina Vidal-Lorenzo, Lars Frühsorge, and Juan Luis Velásquez. “The Maya Wall Paintings from Chajul , Guatemala.” Antiquity 94, no. 375 (2020): 760–779.

Banach, Monika. “The Ancestors of the Ixil Maya of Guatemala: Oral Tradition and the Pre-Columbian Sites in Ilom.” The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series 6 (2/2017) (2017): 7–28.

Banach, Monika. “Tx’ol Winaq: The Story of the First Ixil Ancestor and the Sacred Places of Ilom.” Axis Mundi. Journal of the Slovak Association for the Study of Religions 12, no. 1 (2017): 2–15.

Banach, Monika. “Xo’l Vitz y Xe’ Naloj: El Paisaje Sagrado de Los Mayas Ixiles de Guatemala.” Contributions in New World Archaeology 10 (2016): 25–42.

Reportaże:

Banach, Monika. “Cztery Konkwisty Ilom.” Non/fiction. Nieregularnik reporterski, no. 6 (2019): 124–134.

Banach, Monika. “Listki Świętej Katarzyny. O Ludobójstwie w Gwatemali.” Kontakt, no. 28 (2015): 94–99.