Bieszczady

Od roku 2012 dr Patrycja Trzeszczyńska prowadzi w polskich Bieszczadach badania, dla wybranej grupy studentów IEiAK UJ (uczestników letnich ćwiczeń terenowych) stanowiące okazję praktycznej nauki etnograficznego rzemiosła oraz doświadczenia specyfiki regionu, którą jeden z informatorów podsumował lakonicznie: „Bieszczady to styl życia". Badania koncentrują się na następującej grupie zagadnień: pamięć obecnych mieszkańców o dawnych gospodarzach miejsca (Bojkach, Żydach, polskich ziemianach), autoprezentacja kulturowa i mityzacja regionu, tworzenie nowej tożsamości regionalnej.

fot. Patrycja Trzeszczyńska