Usługi badawcze oferowane przez IEiAK UJ

Usługi

Wykłady, konsultacje i szkolenia z zakresu zróżnicowania społeczno-kulturowego, specyfiki procesów regionalnych i globalnych, a także komunikacji międzykulturowej. Ekspertyzy i badania jakościowe dotyczące współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych i politycznych.

Tematyka

Zjawiska społeczno-kulturowe współczesnego świata, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Szczegółowe zagadnienia obejmują m.in.:
- socjotechnikę,
- społeczne i kulturowe znaczenia przedmiotów materialnych,
- tożsamości kulturowe, w tym tożsamości etniczne, płciowe,
- religie Polski i świata,
- turystyka i sposoby podróżowania,
- kultura popularna, jej wytwory i odbiór społeczny,
- poczucie i kulturowe tworzenie wzorców estetycznych,
- znaczenie i sposoby rozumienia sztuki, w tym sztuki nieprofesjonalnej, ludowej,
- migracje i uchodźcy,
- rozwój międzynarodowy, pomoc rozwojowa,
- organizacje pozarządowe,
- postrzeganie i kulturowe rozumienie ciała,
- etnomedycyna, medycyna alternatywna,
- zróżnicowanie kulturowe regionów Polski i świata,
- muzea i muzeologia,
- analiza protestów i innych grupowych działań publicznych, 
- kulturowe i społeczne funkcjonowanie języka,
- komunikacja międzykulturowa,
- życie codzienne,
- przebieg i konsekwencje globalizacji,
- pamięć kulturowa,
- funkcjonowanie organizacji,
- świadomość ekologiczna,
- szkolnictwo wyższe,
- współczesne postrzeganie wydarzeń historycznych.