Zaproszenia

Studia międzywydziałowe

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe (studia I stopnia) to program kształcący specjalistów potrafiących śledzić i analizować powiązania między językami a środowiskiem ich użytkowania, dostrzegać i rozumieć relacje zachodzące między językami i innymi aspektami komunikacji kulturowej, a także wykorzystywać dane językowe w badaniach nad kulturą w różnych jej odsłonach – tradycyjnej, masowej, religijnej i nie tylko.

Kierunek wykracza poza tradycyjny schemat studiów filologicznych, opartych na języku i powiązanej z nim tradycji literackiej. Odbiega także od zwykłego schematu programów kulturoznawczych, przygotowując studentów językowo do pogłębionego kontaktu z całą grupą kultur regionalnych. To studia językowe i kulturowe jednocześnie, dające narzędzia do poznawania społeczeństw i kultur, a także warsztatowe umiejętności badania i rozumienia zachodzących w nich procesów. Program ma charakter interdyscyplinarny, łączący elementy językoznawstwa, kulturoznawstwa i religioznawstwa.

Obsługę administracyjną kierunku prowadzi Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

Szczegółowy opis kierunku

Młoda Antropologia

9 lutego, w Ogólnopolskim Dniu Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, świętując istnienie naszej dyscypliny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polski Instytut Antropologii, Komitet Nauk Etnologicznych PAN i Komisja Etnograficzna PAU ogłosiły rozpoczęcie współpracy pod sztandarem Młodej Antropologii

Zapraszamy do zapoznania się z manifestem projektu