Zaproszenia

Music and Mountain Ecologies

Timothy J. Cooley (University of California Santa Barbara, USA)
email: cooley@ucsb.edu

Time-blocked course between October 31 and December 7
-- Mondays: 5:45pm-7:15pm (17:45-19:15), room 109
-- Wednesdays: 5:45pm-7:15pm (17:45-19:45), room 109

INFO: This course asks how music and related cultural practices engage with, rely on, and impact mountain ecosystems. The primary research example is the Tatra Mountains of Poland, and we will include comparative cases studies from mountains around the world. We start with brief introductions to the field of Ethnomusicology (Anthropology of Music) and the emerging field of Ecomusicology. We will also engage ecocriticism and current research in environmental sciences that show how traditional, local, and Indigenous ecological knowledges may help mountain communities protect delicate and endangered environments. 

Research Expectations and Activities: Individual and small-group research, discussions, and presentations are and essential feature of this course. 

The class will also include activities including:
-- Class visit to and small-group research projects in the Ethnographic Museum of Kraków;
-- Field-research trip to Skalne Podhale (3 days, 2 nights);
-- Workshop with zespół Skalne, Kraków.

Required Reading and other Media: The required book for this course is Making Music in the Polish Tatras by Timothy J. Cooley, plus research articles by writers in a variety of fields. Where possible, PDFs or other access will be made for all assigned readings. Additional media, including audio recordings, videos, and webpages will be provided.

The course is dedicated for students from both, I and II cycle of studies

Projekty studenckie: podcasting

Szanowni Państwo,

Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić do udziału w projekcie tworzenia etnologicznych podcastów, który
- trwać będzie od października 2022 r. do czerwca 2023 r.,
- polega na przygotowaniu 12 podcastów popularyzujących wiedzę etnologiczną.

Udział w projekcie pozwoli Państwu:
- nauczyć się procesu przygotowywania podcastu (od jego wymyślenia, planowania, przygotowania scenariusza aż do postprodukcji nagrania),
- nauczyć się pracy z cyfrowymi narzędziami tj. pogram do edycji dźwięku, cyfrowe rekordery, kamera,
- wziąć udział w szkoleniach prowadzonych przez podcasterów, fieldrecordzistów, popularyzatorów wiedzy, realizatorów dźwięku.
- poznać praktyki związane z popularyzacją wiedzy naukowej

Udział w projekcie mogą Państwo zaliczyć jako przedmiot fakultatywny „Projekty studenckie: Antropologia dźwięku w praktyce. Podcasting”.

Zadaniem każdej osoby uczestniczej w projekcie będzie:
- udział w co miesięcznych spotkaniach zespołu projektowego (2-3 godz. zegarowe),
- zespołowe opracowanie koncepcji cyklu podcastów,
- udział w warsztatach szkoleniowych (na razie zakładam, że odbędą się 2-3 szkoleń trwających kilka godzin, które dotyczyć będą: technik nagrywania, edycji nagrań, procesu przygotowania podcastu, popularyzacji wiedzy naukowej)
- przygotowanie tematu podcastu i jego scenariusza,
- realizacja (produkcja) nagrania,
- postprodukcja nagrania,
- zapoznanie się z wybraną literaturą (samodzielne badania literaturowe bedą niezbędne ponieważ podczas projektu nie będzie czasu na prowadzenie regularnych wykładów wprowadzających. Uczestnicy projektu otrzymają listę lektur w pierwszej połowie października 2022 r.)

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o udziale w projekcie oraz zaliczenia przedmiotu fakultatywnego będą: udział w seminariach i szkoleniach, realizacja podcastu, oddanie gotowego do upowszechnienia podcastu.
Wszystkie podcasty zostaną udostępnione online za darmo na wybranych przez zespół projektowych platformach z podcastami (np. SoundCloud, Spotify, iPodcast lub inne).

WAŻNE INFORMACJE:
Limit osób w projekcie jest ograniczony do 12. 
Dezycję o zakwalifikowaniu do projektu otrzymają Państwo do 5 października 2022 r.
Pierwsze spotkanie projektowe odbędzie się w ostatnim tygodniu października. Dokładną datę i godzinę prześlę Państwu, gdy sekretariat IEiAK ustali harmonogram zajęć.

Osoby chętne do udziału w projekcie proszę o wypełnienie ankiety

Zgłoszenie (ankietę) można przesyłać do 30 września 2022 r.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach „Antropologicznej pracowni multimedialnej”, która rozpocznie swoją działalność od października 2022 r. Pracownia mieścić się będzie się w sali 315. Na jej wyposażenie składać się będą rekordery dźwięku, kamera, aparat z funkcją filmowania 4K, dwa stanowiska komputerowe, a także inne niezbędne akcesoria potrzebne do realizacji projektów multimedialnych (audialnych, audiowizualnych, wizualnych itd.).

O innych podobnych projektach realizowanych w IEiAK mogą Państwo przeczytać na stronie: https://fonoteka.etnologia.uj.edu.pl

Z wyrazami szacunku
Łukasz Sochacki