Zakład Teorii i Antropologii Kultury

Zakład prowadzi badania i analizy komentujące zjawiska kultury współczesnej, reinterpretacje tradycji i teorii kultury. Pracownicy posługują się w badaniach perspektywą etosową i kulturową. Duży nacisk w pracy Zakładu kładzie się na wykorzystywanie powszechnych w humanistyce punktów widzenia hermeneutyki i semiotyki. Przedmiotem analiz jest kultura potoczna, folklor, kultura korporacyjna, symboliczne wymiary kultury materialnej, sztuka w jej aspektach antropologicznych.

Kierownik

prof. dr hab. Dariusz Czaja

Pracownicy

dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ

dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ

dr Jerzy Baradziej

dr Łukasz Sochacki