Zakład Kultur Regionów

Zakład prowadzi badania regionów Europy Środkowej i Południowej, w tym Karpat Polskich, Ukraińskich, Rumuńskich, Bałkanów i Białorusi. Pracownicy podejmują problematykę badawczą w zakresie regionalizmu, tożsamości kulturowej i regionalnej, społeczności lokalnej, kulturowej tradycji.

Kierownik

prof. dr hab. Zbigniew Libera

Pracownicy

dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, prof. UJ

dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel

dr hab. Patrycja Trzeszczyńska

dr Anna Romanowicz