Cultura

Publikacje serii "Cultura" to przekłady ważnych współczesnych lub uznanych za klasyczne prac z zakresu antropologii kulturowej i studiów kulturowych. Adresatami serii są studenci antropologii i etnologii, kulturoznawstwa, socjologii, antropologicznie zorientowanej filologii i historii sztuki. Poszczególne tomy mają charakter podręcznikowy ze względu na przyjęte założenie publikowania przekładów prac autorów o uznanym autorytecie lub prac, w których autorzy dokonują syntetyzującego przeglądu problematyki.

Rada programowa
Prof. dr hab. Janusz Barański
Dr hab. Marcin Brocki
Dr hab. Michał Buchowski