Stypendium Ministra

Dr Patrycja Trzeszczyńska-Demel z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ została laureatką stypendium dla wybitnych młodych naukowców w dziewiątej edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której wyniki ogłoszono wraz z inauguracją roku akademickiego 2014/15. Przyznawane na wniosek uczelni trzyletnie stypendia są wyrazem najwyższego uznania dla naukowej pasji, rzetelności badań i odwagi poszerzania granic wiedzy.

Biuletyn informacyjny