Prof. dr hab. Janusz Barański

Postanowieniem z dnia 28 lipca 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Januszowi Barańskiemu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Biuletyn informacyjny