Konferencja "Itineraria literackie"

Wprawdzie pisano już o "życiu na miarę literatury" ale podobnemu stwierdzeniu nie towarzyszył zamiar określenia empirycznych konsekwencji tego faktu, a ponieważ jednym z interesujących przypadków wydawał się fenomen tras literackich, na zaproszenie dr hab. Dariusza Czai zebrali się w IEiAK UJ badacze kultury, by dyskutować o konsekwencjach sytuacji, gdy fikcja literacka staje się dla czytelnika równie (lub bardziej) rzeczywista niż tzw. "realny świat".

Program dwudniowych obrad (29-30 września 2014) przewidywał dyskusje wokół następująych referatów:

 • Magdalena Barbaruk "Błędne mapy"
 • Stefan Bednarek "Sudeckie itineraria Henryka Wańka"
 • Blanka Brzozowska "Wędrówki po mieście podziemnym - antropologia metra jako inspiracja flanerie"
 • Dariusz Czaja "Uobecnianie fikcji: iść za tekstem"
 • Krystian Darmach "Kod Fernanda Pessoi - Traktat lizboński czyli czego turysta w Lizbonie nigdy nie zobaczy?"
 • Xavier Farré "Wygnania i powroty - o André Acimanie"
 • Piotr Jakub Fereński "Fikcyjne mapy i święte topografie"
 • Jerzy Franczak "Szczęśliwe połączenie śmieci i cmentarzy: powieść, archiwum i Miejsce Pamięci w Bełżcu"
 • Jan Gondowicz "Zagubić się w palimpseście"
 • Grzegorz Jankowicz "Droga, która dzieli"
 • Agnieszka Karpowicz "Topo-Grafie: miasto, mapa, literatura (na przykładzie Warszawy Mirona Białoszewskiego)"
 • Krzysztof Łukasiewicz "O podróży w świat literatury"
 • Paweł Próchniak "Marszruta wierszy (zapiski z wędrówek trasą Poematu o mieście Lublinie)"
 • Zoriana Rybczynska "Podróż w trybie opowieści: o przejściach między tekstem a krajobrazem"
 • Arkadiusz Żychliński "Osiadły podróżnik: topografia fikcji"

Biuletyn informacyjny