Małopolska Noc Naukowców (2014)

26 września 2014 roku, w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców odbył się w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ cykl spotkań, w którego programie znalazły się wykłady "Kultura własna jako kultura obca" (dr hab. Marcin Brocki) i "Stereotyp uczonego w komiksach" (mgr Łukasz Sochacki) oraz projekcja filmu "Historie kuchenne" stanowiąca punkt wyjścia dla dyskusji o sposobie prowadzenia badań antropologicznych.

Biuletyn informacyjny