Konferencja "Monarchia, wojna, człowiek"

W dniach 15-16 września 2014 roku obradowali w Krakowie uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej "Monarchia, wojna, człowiek: codzienne i niecodzienne życie mieszkańców Galicji w czasie I wojny światowej". Wśród prelegentów znaleźli się także pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ: prof. dr hab. Halina Florkowska-Frančić, która wygłosiła referat "Zburzona wieś: Grębałów i twierdza Kraków" oraz dr hab. Andrzej A. Zięba, który przedstawił słuchaczom pośmiertne losy księcia Alfreda Sapiehy na froncie wschodnim.

Konferencji towarzyszyła publikacja zbiorowego tomu współredagowanego przez dr hab. Andrzeja A. Ziębę.

Biuletyn informacyjny