Co badają naukowcy z IEiAK UJ?

Ukazał się, wśród innych wydawnictw uświetniających jubileusz 650-lecia UJ, drugi "Projektor Jagielloński", czyli publikacja, która pozwala uniwersyteckim naukowcom opowiedzieć o swoich badaniach językiem mniej hermetycznym niż zazwyczaj. Przy tej sposobności dr Małgorzata Maj i dr Stanisława Trebunia-Staszel zaanonsowały jedno z zagadnień intensywnie eksplorowanych w ramach prac Instytutu - historię obszernego wycinka unikatowej dokumentacji wytworzonej od roku 1940 do 1942 przez Institut für Deutsche Ostarbeit.

Projektor Jagielloński 2

Zbiór objęty jest licencją Creative Commons, może być zatem dystrybuowany w wersji elektronicznej nieodpłatnie.

Biuletyn informacyjny