"Nieoczywisty antropolog"

Archiwum UJ przygotowało w ramach cyklu Pamięć Uniwersytetu film "Nieoczywisty antropolog" poświęcony zmarłemu 19 stycznia 2014 roku profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, związanemu przez wiele lat z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej. Opracowanie filmu: Maciej Zborek, Andrzej Hytroś.

Film w serwisie YouTube

Biuletyn informacyjny