Ranking szkół wyższych (2014)

W piętnastej edycji Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w grupie kierunków "historia" zwyciężył Wydział Historyczny Uniwersytet Jagiellońskiego.

W tegorocznej edycji oceniono 195 polskich uczelni oraz 39 kierunków i grup kierunków studiów. Ranking oparty został na 33 szczegółowych kryteriach zebranych w grupy: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie. Przygotowanie rankingu nadzorowali: prof. Michał Kleiber, prof. Marek Safjan, prof. Marek Rocki, prof. Franciszek Ziejka, prof. Bogusław Smólski, prof. Tadeusz Tołłoczko i dr Alicja Adamczak.

Biuletyn informacyjny