Konkurs wiedzy etnologicznej

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ nawiązał współpracę z Kuratorium Oświaty w Krakowie, której owocem jest konkurs wiedzy etnologicznej Świat kultury wokół nas i w nas, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs stawia przed młodzieżą wyzwanie odkrycia relacji między przynależnością do kultury regionu a tożsamością narodową. Na zwycięzców czeka 5 indeksów na stacjonarne studia pierwszego stopnia w IEiAK UJ.

Biuletyn informacyjny