Wykład otwarty "Szwajcarska demokracja pół-bezpośrednia"

28 stycznia 2014 roku podczas otwartego spotkania w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ prof. dr hab. Halina Florkowska-Frančić przedstawiła wykład "Szwajcarska demokracja pół-bezpośrednia - spoiwo wieloetnicznego narodu". Słuchacze mieli sposobność zapoznać się z funkcjonującymi na obszarze kantonu Appenzel Inner Rhoden reliktami średniowiecznych praktyk samorządowych, a dzięki osadzeniu ich w szerszym kontekście historycznym, politycznym i społecznym spojrzeć na fenomen narodowej spoistości współczesnej Szwajcarii.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu prezentacji prac badawczych realizowanych przez pracowników IEiAK UJ.

Biuletyn informacyjny