Wykład otwarty "Mitologie nowohuckie"

26 listopada 2013 roku w ramach cyklu otwartych wykładów prezentujących zainteresowania badawcze pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ dr Monika Golonka-Czajkowska wygłosiła referat "Nowe Miasto Nowych Ludzi: mitologie nowohuckie", który wprowadził słuchaczy w specyfikę antropologicznych penetracji Nowej Huty - dzielnicy Krakowa wyjątkowo bogatej semantycznie i trudnej jako etnograficzny "teren" ze względu na skomplikowaną historię komuniastycznego "miasta doskonałego", które ukształtowć miało pokolenie odmienne od poprzednich.

Prezentowane badania stanowiły fundament książki dr Golonki-Czajkowskiej Nowe Miasto Nowych Ludzi: mitologie nowohuckie (Wydanictwo UJ, Seria Anthropos, Kraków 2013).

Biuletyn informacyjny