Seminarium "Nadmiar widzialnego"

19 listopada 2013 roku w ramach seminarium odbyła się dyskusja wokół referatu "Ikonoklaści i ikonofile: przypadek Daniela Olbrychskiego i Nazistów" przedstawionego przez mgr Łukasza Zarembę z Zakładu Filmu i Kultury Wizualnej Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym problemem, z którym zmierzyli się uczestnicy, było pytanie, jak analizować ikonoklastyczne gesty, unikając jednocześnie ikonoklastycznego języka oraz metafizycznego redukcjonizmu, który antropomorfizuje obraz i przekazuje mu pełnię władzy nad ubezwłasnowolnionym odbiorcą.

Biuletyn informacyjny