Wykład otwarty "Łemkowszczyzna zapamiętana"

29 października 2013 roku w ramach cyklu otwartych wykładów prezentujących zainteresowania badawcze pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ dr Patrycja Trzeszczyńska-Demel wygłosiła referat "Łemkowszczyzna zapamiętana: o badaniach nad pamięcią Łemków", który wprowadził słuchaczy w metodologię i tematykę badań dr Trzeszczyńskiej nad autoprezentacją oraz kulturową tożsamością Łemków w Polsce i na Ukrainie (wzmiankowane badania stanowiły funadament pracy Łemkowszczyzna zapamiętana: opowieści o przeszłości i przestrzeni, Wydanictwo UJ, Seria Anthropos, Kraków 2013).

Data opublikowania: 29.10.2013
Osoba publikująca: Artur Sekunda

Biuletyn informacyjny