"Ethnology without borders"

W dniach 22-24 kwietnia 2013 roku w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ odbył się II Zjazd "Etnologia bez granic", który zgromadził studentów kierunków etnologicznych z krajów Grupy Wyszehradzkiej.

 

Na program Zjazdu złożyły się cztery części:

1. Konferencja naukowa poświęcona osiągnięciom oraz planom młodych badaczy.

2. Różnorodne warsztaty antropologiczne przygotowane przez uczestników Zjazdu.

3. Warsztaty zorganizowane przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie.

4. Prezentacje ośrodków akademickich.

 

fot. Archiwum IEiAK UJ

Biuletyn informacyjny