Grant NCN

Prof. dr hab. Janusz Barański z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ otrzymał grant NCN w ramach konkursu OPUS 13, tytuł finansowanego projektu: "Dziedzictwo w działaniu - studium przypadku kultury regionalnej Polskiego Spisza". Celem jest rozpoznanie roli regionalnego dziedzictwa kulturowego Polskiego Spisza w formowaniu ogólnego oblicza regionu, relacjach z sąsiednimi regionami i całym narodem, jak również z kulturą wysoką i popularną, wreszcie - w kształtowaniu postrzegania siebie przez mieszkańców. Przedmiotem badań będą inicjatywy służące kultywowaniu lokalnej kultury, aktywność zespołów folklorystycznych, edukacja regionalna w szkołach, prasa lokalna i książki, festyny, konkursy, warsztaty lokalnej kultury, amatorskie przedstawienia teatralne, jak również działania oddolne, spontaniczne, codzienne: prywatne muzea - izby regionalne, plastyka sięgająca do tradycji, formy architektoniczne i lokalna kuchnia.

Biuletyn informacyjny