Małopolska Noc Naukowców 2016

W ramach tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców odbyły się w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ dwa spotkania przygotowane przez doktorantów związanych z naszą jednostką. Jako pierwsza wystąpiła Beata Turek, wprowadzając słuchaczy w problem współczesnego uchodźctwa i migracji w Europie, w szczególności w zakresie kreowania wyobrażeń na ten temat. Tematem wykładu Jacka Skrzypka był natomiast kulturowy kontekst oddziaływania mediów społecznościowych oraz możliwości zastosowania wiedzy antropologicznej w praktykach internetowych.

fot. Archiwum IEiAK UJ

Biuletyn informacyjny